Libra Association ຄືອົງກອນບໍ່ສະແຫວງຫາກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ ການຮ່ວມມືຂອງ Facebook ແລະ ອົງກອນຊັ້ນນຳຫລາຍກວ່າ 30​ອົງກອນ ຊັ້ນນຳທົ່ວໂລກ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຢາກສ້າງລະບົບໂຄງຮ່າງພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ແລະນຳໃຊ້ງ່າຍ ແລະແນ່ນອນເບື້ອງຫລັງຂອງເຕັກໂນໂລຊີນີ້ກໍຄື Blockchain ເຊິ່ງມີແຜນຈະເປີດໃຊ້ງານພາຍໃນປີ 2020 ນີ້ ສຳລັບຜູ່ທີ່ສົນໃຈກໍໄປຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມໄດ້ທີ່  https://libra.org/

ແນວຄວາມຄິດຫຼັກໆຄືການເປີດກວ້າງໃຫ້ທຸກໆຄົນໃນໂລກສາມາດເຂົ້າເຖິງພື້ນຖານທາງການເງິນໄດ້ ມາກ ຊັກກະເບີກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນປະຈຸບັນໃນໂລກຂອງເຮົາຍັງມີຜູ້ຄົນອີກຫລາຍພັນລ້ານຄົນທີ່ມີມືຖືໃຊ້ ແຕ່ບໍ່ມີເລກບັນຊີທະນາຄານ ແລະ Libra ຈະເຂົ້າມາຊ່ວຍເຕີມເຕັມໃນຈຸດນີ້ນຳ,

ໃນເວັບຂອງ Libra ໄດ້ແຈ້ງໄວ້ວ່າ Libra ແມ່ນ Cryptocurrency ແບບ Stable coin ທີ່ມີຊັບສິນຄ້ຳປະກັນ ແລະຈະມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສາມາດໃຊ້ໄດ້ທົ່ວໂລກນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ Facebook ກຳລັງສ້າງສະກຸນເງິນຂອງໂຕເອງໃນອະນາຄົດອາດຈະໄດ້ໃຊ້ Libra  ແທນເງິນໂດລາກໍເປັນໄດ້ 

ສຳລັບທີມງານອີຄອນເນີເອງກໍຕິດຕາມກັນຢ່າງໃຈຈົດໃຈຈໍ່ວ່າຫາກເຕັກໂນໂລຊີມັນໄດ້ອອກມາໃຊ້ແທ້ໆ ສາຍນັກພັດທະນາເຮົາຈະເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ ເຊິ່ງຫາກຜູ້ອ່ານສົນໃຈກໍສາມາດໄປສຶກສາໄດ້ທີ່ເວັບນີ້ https://developers.libra.org/

ອ້າງອິງຂ່າວຈາກໂພສຂອງ ມາກ ຊະເກີເບີກ
https://www.facebook.com/zuck/posts/10107693323579671

ສຳລັບຜູ້ທີ່ຢາກລອງຫລິ້ນ Libra ສາມາດໄປເບິ່ງຂອງລຸງໂອ້ດກໍໄດ້
https://saioudom.com/facebook-libra-blockchain-digitalocean/