Facebook ເປັນ Social Network ປະເພດນຶ່ງທີ່ໃຜໆກໍໃຊ້ ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມໃນແພ່ຫຼາຍ ສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງ ບໍ່ສາມາດຄາດຄິດໄດ້ວ່າ ຖ້າຫາກມື້ນຶ່ງບັນຊີ Facebook ທີ່ເຮົາໃຊ້ຢູ່ປັດຈຸບັນຖືກຜູ່ບໍ່ຫວັງດີ “Hack” ຫຼື ເຂົ້າສູ່ບັນຊີໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລ້ວເອົາມັນໄປໃຊ້ງານໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ ສ່ວນເຈົ້າຂອງ Facebook  ກໍບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າຈະກູ້ຄືນດ້ວຍວິທີໃດ ມື້ນີ້ທາງເຮົາຈຶ່ງໄດ້ມີິຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ເພື່ອກູ້ Facebook ຂອງເຮົາໃຫ້ກັບຄືນມາຝາກທຸກໆຄົນ.

  1. ຂັ້ນຕອນການກູ້ເອົາ Facebook ຂອງເຮົາກັບຄືນມານັ້ນເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໄປໜ້າ Timeline ຂອງເຮົາແລ້ວກົດ Report ຫຼື Block ເພື່ອແຈ້ງທາງ Facebook ວ່າຕອນນີ້ Account ຂອງເຮົາຖືກ “Hack”

2. ໃນກໍລະນີທີ່ແຈ້ງເປັນການ Block ແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ງານ Account ນີ້ຕໍ່ໄປ ກໍສາມາດແຈ້ງກັບ Facebook ແລ້ວ ຄລິກ Confirm ເພື່ອດຳເນີນການປິດການໃຊ້ງານໄປໄດ້ເລີຍ.

3. ລະບົບຈະຖາມວ່າສາເຫດການແຈ້ງລາຍງານນີ້ເພາະສາເຫດຫຍັງ? ຖ້າເລືອກຫົວຂໍ້ສຸດທ້າຍແມ່ນໝາຍເຖິງ: ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕເກົ່າຂອງເຮົາ? ແຕ່ຖ້າເລືອກອັນທຳອິດແມ່ນ ກູ້ບັນຊີຜູ່ໃຊ້ຂອງເຮົາຄືນມາເພາະຖຶກ Hack

4. ຫາກເຮົາຍັງຕ້ອງການທີ່ຈະໃຊ້ Account ໂຕເກົ່າຢູ່ແມ່ນ ເລືອກທີ່ Recovery this account ແລ້ວຄລິກ Done ເພື່ອຢືນຢັນ

5. ຈາກນັ້ນ Facebook ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນການ Reset ໄປທີ່ Email ທີ່ຜູກເອົາໄວ້ກັບ Account ໃຫ້ເປີດ Email ເພື່ອຮັບ Password

6. Login ເພື່ອເຂົ້າບັນຊີ Email ໃນການເຂົ້າໄປຮັບ Password ມາແກ້ໄຂ

7. ນຳ Password ທີ່ໄດ້ຈາກ Email ໃສ່ໄວ້ໃນຊ່ອງນີ້

8. ຈະເປັນໜ້າຕ່າງຂອງ Email ທີ່ທາງ Facebook ສົ່ງມາໃຫ້ກັບເຮົາ ໃຫ້ນຳຕົວເລັກໃນຊ່ອງດັ່ງກ່າວມາໃຊ້

9. ນຳໂຕເລກ Password ເຫຼົ່ານີ້ມາໃສ່ໃນຊ່ອງເພື່ອ Reset password

10. ຈາກນັ້ນລະບົບຈະໃຫ້ເຮົາຕັ້ງ Password ໃໝ່ໃຫ້ກັບ Account Facebook ຂອງເຮົາ

11. ພຽງເທົ່ານີ້ກໍສາມາດນຳ Account Facebook ຂອງເຮົາກັບມາ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງ Block  ຫຼື ລຶບເສຍໄປຕະຫຼອດການ ສະນັ້ນເຮົາຄວນປ່ຽນ Password ຢ່າງນ້ອຍເດືອນລະຄັ້ງ ກໍຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໃຊ້ງານ Facebook ໄດ້ຢ່າງປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ທີ່ສຳຄັນເຮົາບໍ່ຄວນໃຊ້ password ຂອງ Facebook ຄືກັບ password ຂອງອີເມວ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນການຖືກ Hack ທັງ 2 ບັນຊີພ້ອມໆກັນ.

ທີ່ມາ: Notebookspec