McAfee ຜູ່ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານ solution ດານຄວາມປອດໄພ ຊື່ດັງ ໄດ້ອອກມາແຈ້ງເຕືອນວ່າ ມີ App ປອມໃນ Google Play ທີ່ຫາກິນໂດຍອາໃສຈາກຄວາມຢ້ານຂອງຫຼາຍໆຄົນ ຈາກກໍລະນີທີ່ວ່າ WannaCry Ransomware ໄດ້ແພ່ລະບາດນັ້ນເອງ App ປອມນັ້ນໄດ້ແອບອ້າງວ່າສາມາດປ້ອງກັນໃຫ້ກັບລະບົບ Android ໄດ້, ແຕ່ທີ່ແທ້ແລ້ວແມ່ນ ແອບແຝງແຕ່ໂຄສະນາ.

McAfee ລະບຸວ່າ ຫຼັງຈາກເກີດເຫດການແພ່ລະບາດຂອງ WannaCry ໄປທົ່ວໂລກ ເຮັດໃຫ້ມີຄົນພັດທະນາ App ກ່ຽວກັບ WannaCry ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເປັນຄູ່ມື ຮູບພາບ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນອັນຕະລາຍຂອງ WannaCry ເຮັດໃຫ້ມີບາງກຸ່ມທີ່ອາໃສຄວາມຢ້ານຂອງຫຼາຍໆຄົນ ມາພັດທະນາ App ທີ່ລະບຸວ່າ ສາມາດປ້ອງກັນ WannaCry ໃນເຄື່ອງທີ່ມີລະບົບປະຕິບັດການ Android ໄດ້ ທັ້ງໆທີ່  Ransomware ດັ່ງກ່າວແພ່ລະບາດສະເພາະໃນ Windows ຢ່າງດຽວ.

ນຶ່ງໃນ Application ເຫຼົ່ານັ້ນຄື  WannaCry Ransomware Protection  ເຊິ່ງທາງ McAfee ໄດ້ຈຳແນກເປັນປະເພດ “ໂປຣແກມທີີ່ບໍ່ມີຄວາມຫວັງດີ ຫຼື ບໍ່ພຶງປະສົງ” ເນື່ອງຈາກ ເປັນ Application ທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ ນຳສະເໜີແຕ່ຄວາມສາມາດປອມໆ

ຖ້າຜູ່ໃຊ້ງານໄປຕິດຕັ້ງ Application ດັ່ງກ່າວມັນຈະເຮັດໃຫ້ ໜ້າຈໍຈະສະແດງໂຄສະນາ ແລະ ຕົວະໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ງານຕິດຕັ້ງ Application ອື່ນທີ່ມັນສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ຢູ່

ສິ່ງທີີ່ WannaCry Ransomware Protection ລະບຸໃນ Google Play ນຳສະເໜີເປັນຄຸນນະສົມບັດປອມທັງໝົດ ຄຸນສົມບັດດຽວທີ່ App ດັ່ງກ່າວເຮັດໄດ້ນັ້ນ ມີແຕ່ສາມາດສະແກນເພື່ອກວດຊອບ Library ໂຄສະນາບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ

McAfee ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທາງ Google ເອົາ Application ດັ່ງກ່າວ ອອກຈາກ Google Play ແລ້ວ.

ທີ່ມາ: Techtalkthai.com