e3-2013-new-final-fantasy-xv-shows-off-gameplayFinal Fantasy versus XIII ຫຼັງຈາກຖືກດອງມາຫຼາຍປີ ເຊິ່ງໄດ້ປະກາດໃກ້ຄຽງກັບ Final Fantasy XIII
ໃນທີ່ສຸດກໍປະສູດມາແລ້ວ ໂດຍອອກມາໃນຊື່ Final Fantasy XV ແທນ, ຫຼັງຈາກເບິ່ງວິດີໂອທີ່ເອົາສະແດງ
ໃນງານ E3 2013 ນີ້ ກໍເຫັນໄດ້ວ່າມີການຍົກເຄື່ອງໃໝ່ຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂຕເອກທີ່ໜ້າເຖົ້າໜ້ອຍລົງ
(555), UI ທີ່ເບິ່ງຮຽບງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ທີ່ຖືກໃຈຜູ່ຂຽນທີ່ສຸດກໍແມ່ນທາງດ້ານກຣາຟຟິກ ເຊິ່ງມັນປານວ່າເຮົາ
ກຳລັງເບິ່ງ Final Fantasy VII – Advent Children ຢູ່ເລີຍ! ກໍຄຶດຢູ່ວ່າມື້ໃດມື້ນຶ່ງ Square-Enix ເຈົ້າແຫ່ງ
ຜູ່ເຮັດເກມ Fantasy ທີ່ມີກຣາຟຟິກງາມເວີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຈິງໄດ້ ແຕ່ກໍບໍ່ຄຶດວ່າມັນຈະມາໄວປານນີ້.
ໂຕເອກຂອງ Final Fantasy XV ນີ້ ມີຊື່ວ່າ Noctis ເຊິ່ງມີຄວາມສາມາດຫາຍໂຕໄປຫາອາວຸດ ນັ້ນກໍຄືດາບ
ຂອງລາວໄດ້ ແລະຮູ້ສຶກວ່າ Noctis ຈະສາມາດສັບປ່ຽນອາວຸດໝູ່ຂອງລາວມາໃຊ້ໄດ້ດັ່ງໃຈນຳ.
Final Fantasy XV ແມ່ນຈະລົງ PS4 ແລະ Xbox One, ເຊິ່ງຍັງບໍ່ມີກຳໜົດມື້ວາງຈຳໜ່າຍເທື່ອໃນຕອນນີ້.
ທ່ານໃດຍັງບໍ່ໄດ້ເບິ່ງວິດີໂອຈາກງານ E3 ກໍຂໍເຊີນໄປເຊບຄວາມ Awesome ໄດ້ເລີຍຕອນນີ້…

ວິດີໂອ gameplay