fingerprint-jpg-crop_-promo-xlarge2

Chaos Computer Club  ຫຼື ທີ່ບາງຄົນເອີ້ນຊື່ຫຍໍ້ວ່າ CCC ຄືອົງກອນ hacker ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຢູໂຣບ ໄດ້ຈັດງານສຳມະນາ “31c3” ເຊິ່ງວ່າດ້ວຍເລື່ອງຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບໄອທີຂຶ້ນ ໃນ Hamburg ປະເທດເຢຍລະມັນ ແລະ ໃນງານດັ່ງກ່າວ ມີການບັນຍາຍວ່າດ້ວຍເລື່ອງ ການປອມລາຍນິ້ວມື ໂດຍອາໃສຂໍ້ມູນຈາກຮູບຖ່າຍເທົ່ານັ້ນ.

ທີ່ຜ່ານມາເຮົາເຄີຍເຫັນການສາທິດວິທີປອມລາຍນິ້ວມື ໂດຍການສ້າງລາຍນິ້ວມືທຽມ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການປອມລາຍນິ້ວມືເພື່ອລອກ Touch ID ຂອງ iPhone 6) ເຊິ່ງຂະບວນການດັ່ງກ່າວຕ້ອງໃຊ້ລາຍມືແຝງ ຂອງເຫຍື່ອທີ່ຫຼົງເຫຼືອຢູ່ນຳວັດຖຸຕ່າງໆ ຈາກນັ້ນຜູ່ປອມລາຍນິ້ວມືນັ້ນຕ້ອງທຳການ “ຍົກ” ລາຍນິ້ວມືນັ້ນຂຶ້ນເພື່ອເປັນຮູບພາບຕັ້ງຕົ້ນ ສຳລັບການຂຶ້ນຮູບຊິ້ນງານ ລາຍນຶ້ວມືທຽມ ແລະ ຍ້ອນເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າມານັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າຫາກເຮົາບໍ່ຖິ້ມລາຍນິ້ວມືແບບຊັດເຈນ ໄວ້ໃຫ້ກັບຜູ່ບໍ່ຫວັງດີເກັບຮອຍລາຍນິ້ວມືໄປໂດຍງ່າຍ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາວາງໃຈໄປໄດ້ອິກໃນລະດັບນຶ່ງ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທຸກຢ່າງກໍປ່ຽນໄປເມື່ອ hacker ນາມ Starbug (ຊື່ແທ້ Jan Krissler) ໄດ້ບັນຍາຍໃນງານສຳມະນານີ້ວ່າ ເຂົາສາມາດທຳລາຍຂີດຈຳກັດໃນການຈະປອມລາຍນິ້ວມື ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າເຖິງໂຕ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ເຫຍື່ອສຳພັດໂດຍຕົງ ໂດຍ Starbug ໄດ້ສ້າງລາຍນິ້ວມືທຽມ ຂອງ Ursula von der Leyen ລັດທະມົນຕີຄວາມໝັ້ນຄົງເຢຍລະມັນ ໂດຍອາໃສພຽງຮູບພາບຖ່າຍຂອງທ່ານໃນຂ່າວພຽງເທົ່ານັ້ນ.

fake-fingerprint-based-on-photo-2fake-fingerprint-based-on-photo-1Starbug ລະບຸວ່າຕົນໄດ້ໃຊ້ຮູບຖ່າຍໄລຍະໃກ້ຂອງ von der Leyen ທີ່ເປັນຮູບຖ່າຍຕິດມືຂອງທ່ານມາ ໂດຍໃຊ້ຮູບຖ່າຍຈາກຫຼາຍມຸມມາໃຊ້ງານຮ່ວມກັນ ແລະ ອາໃສ Software ຊື່ວ່າ: VeriFinger ເປັນເຄື່ອງມືໃນການດຶງເອົາ ລາຍນິ້ວມືຂອງ von der Leyen ຈາກໃນຮູບມາເປັນຕົ້ນແບບໃນການສ້າງລາຍມືທຽມ.

Starbug ເຊື່ອວ່າໃນອະນາຄົດ ນັກການເມືອງ ແລະ ບຸກຄົນສຳຄັນຈະໃສ່ໃຈເລື່ອງການໃສ່ຖົງມືໃນຍາມທີ່ປະກົດຕົວໃນທີ່ ສາທາລະນະຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະຍ້ອນເທັກນິກທີ່ເຂົາໄດ້ທົດລອງ ແລະ ນຳສະເໜີນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖ້າຫາກພວກເຂົາປ່ອຍໃຫ້ມີຮູບພາບລາຍນິ້ວມືຢູ່ໃນ Internet ເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນກໍອາດຈະຖືກປອມລາຍນິ້ວມື ຈາກກຸ່ມ hacker ບ່ອນໃດກໍໄດ້ໃນໂລກນີ້.

 

ທີ່ມາ:Blognone