instaxmini90_3

ຫຼາຍຄົນຄົງຈະຄຸ້ນຫູກັບກ້ອງຊື່ Polaroid ທີ່ຖ່າຍຮູບພາບແລ້ວກໍ່ຈະໄດ້
ພາບອອກມາທັນທີ ແລະນີ້ຄືກ້ອງແບບດຽວກັນທີມີໜ້າຕາຄລາສສິກ
ຫຼາຍກັບ 
Fujifilm Instax Mini90 ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີການອອກແບບ
ທີ່ແຕກຕ່າງ ສະໄຕລ
Retro ສາມາດຖ່າຍຮູບດ້ວຍ Shutter ສູງສຸດ
ເຖິງ 1/4000 ວິນາທີ ມາພ້ອມກັບ
Flash ໃນໂຕ ໃຊ້ງານຮ່ວມກັບ
ເຈ້ຍ
Fujifilm Instax ໄດ້ ແລະມີຟັງຊັ້ນຖ່າຍຮູບຊ້ອນນໍາ.

 

instaxmini90_1instaxmini90_2ຂໍ້ມູນມາຈາກ http://www.techxcite.com