main

ຖ້າຍັງຈື່ກັນໄດ້ຂ່າວໃຫຍ່ຂອງ Google I/O 2013 ທີ່ຜ່ານມາຄືການແຍກ Google Play Services ອອກມາເປັນບໍລິການອີກຊຸດນອກຈາກໂຕປະຕິບັດການ Android ເຮັດໃຫ້ຟີເຈີໃຫມ່ໆ ບາງໂຕບໍ່ຈຳ
ເປັນຕ້ອງຢູ່ເທິງ Android (ທີ່ອັບເດດຊ້າເພາະຕິດຜູ່ຜະລິດ) ແຕ່ຍ້າຍໄປຢູ່ເທິງ Google Play Services
ທີ່ເປັນ API ຂອງ Google ໂດຍກົງ.

 

 

ຫລ້າສຸດ Google ປະກາດອອກ Google Play Services 3.2 ທີ່ມີຟີເຈີໃຫມ່ຄື:

  • Fused Location Provider ຮອງຮັບໂຫມດການຄົ້ນຫາພິກັດແບບກິນພະລັງງານຕ່ຳ (Low – power) ແລະຮອງຮັບ mock location ສຳລັບນັກພັດທະນາທີ່ຕ້ອງການທົດສອບແອັບແລ້ວ.
  • Geofencing API ທີ່ໃຊ້ກຳຫນົດຂອບເຂດຂອງພິກັດ (geofencing) ຮອງຮັບຮາດແວ GPS ທີ່ມີຟີເຈີ gepfencing ແລ້ວ (ເຊັ່ນ Nexus 4) ຊ່ອຍຫລຸດການໃຊ້ພະລັງງານລົງໄດ້.
  • Map API ເພີ່ມຟີເຈີ Snapshot ແປງພາບແຜນທີ່ເປັນບິດແມັບ (Bitmap) ຊ່ອຍເພີ່ມປະສິດຕິພາບໃນການສະແດງຜົນ.
  • Google+ ປັບປຸງ sharing control ຫລືກ່ອງແຊທີ່ຝັງໃນແອັບອື່ນໆ.
  • Photo Sphere viewer ເພີ່ມ compass mode ໃຫ້ເບິ່ງພາບໄດ້ຕາມທິດທາງທີ່ຍົກມືຖື

ນັກພັດທະນາ Android ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ Google Play Services ໂຕໃຫມ່ນີ້ກໍອັບເດດໄດ້ຜ່ານ Android SDK Manager.

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ Android Developers Blog