Google-Maps-iOS-App-Logoເມື່ອວານນີ້ The Mocking Jay Part 1 ໄດ້ອອກສາຍມືທຳອິດທາງ Google ກໍປ່ອຍ Google Maps ສະແດງອານາເຂດຂອງແຕ່ລະເຂດປົກຄອງ (District) ອອກມາ.

ແຜນທີ່ເປັນໄປຕາມນິຍາຍຄື Panem ນັ້ນຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນສະຫາລັດຯ ແລະແຄນນາດາ ໂຕ The Capitol ນັ້ນຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນເທືອກເຂົາຮ໊ອກກີ ສ່ວນເຂດ 13 ນັ້ນຕັ້ງໄປໄກທີ່ສຸດ.

ສຳລັບໃຜທີ່ຕ້ອງການໄປທ່ຽວເຂດໃດກໍວາງແຜນໄວ້ເລີຍ

 

 dfa298d7-a4eb-4f87-9d49-f30abe871321

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ +Google Maps