shutterstock_ai.jpg.CROP.rectangle3-largeວັນທີ 16 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ຂອງວົງການໄອທີ (ທີ່ກຳລັງຈະຄອງໂລກ ເພາະຮູ້ສຶກວ່າຜະລິດ
ຕະພັນຂອງ Google ຈະມີຜູ່ໃຊ້ຫລາຍອີ່ຫລີ່) ໄດ້ຮ່ວມມືກັບອົງການ NASA ເພື່ອເຮັດໂຄງການວິໄຈ
Quantum Artificial Intelligence Lab ເພື່ອວິໄຈລະບົບ AI (Artificial Intelligence) ທີ່ສາມາດຮຽນຮູ້
ດ້ວຍໂຕເອງ ໂດຍນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ Quantum Computer.

ສຳລັບໂຄງການວິໄຈນີ້ໄດ້ມີການເປີດເປັນສູນວິໄຈຄັກແນ່ ໂດຍຕັ້ງຢູ່ທີ່ NASA Ames Research Center
ເຊິ່ງ Google ໄດ້ນຳເອົາ Quantum Computer ຈາກບໍລິສັດ D-Wave ເຂົ້າມາຊ່ອຍໃນງານວິໄຈຄັ້ງນີ້
ວ່າລະບົບ Quantum Computer ຈະຊ່ອຍພັດທະນາການວິໄຈດ້ານການຮຽນຮູ້ຂອງຄອມພິວເຕີຫລື

ເຄື່ອງຈັກ (Machine Learning) ໄດ້ດ້ວຍໂຕເອງແນວໃດແນ່.

AI: ເອີ້ນວ່າລະບົບປັນຍາປະດິດ ເປັນການຈຳລອງໃຫ້ຄອມພິວເຕີ  ເຮັດວຽກໄດ້ຄືກັບວ່າມັນມີຄວາມຄຶດ, ຄຳນວນໄດ້ດ້ວຍໂຕເອງ ເປັນຄືສະຫມອງຂອງຄົນ ແຕ່ການຈະສ້າງໄດ້ແບບນັ້ນ ຖືວ່າຍັງໄກຫລາຍ ເພາະທຸກມື້ນີ້ຄອມພິວເຕີ ແມ່ນເຮັດວຽກຕາມຄຳສັ່ງຢ່າງດຽວ ຍັງບໍ່ສາມາດຄຶດເອງໄດ້.

ປັດຈຸບັນ Google ບອກວ່າສາມາດສ້າງ Algorithm ທີ່ໃຊ້ກັບລະບົບ Machine Learning ໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ຕິດບັນຫາບ່ອນວ່າຄອມພິວເຕີໃນ
ປັດຈຸບັນ ຍັງມີປະສິດຕິພາບບໍ່ສູງພໍທີ່ຈະປະມວນຜົນທີ່ຊັບຊ້ອນໂດຍໃຊ້ເວລາສັ້ນໆໄດ້ ຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ທາງ Google ຕັດສິນໃຈທົດລອງນຳ
ເອົາ Quantum Computer ມາສຶກສາ ເຊິ່ງລະບົບ Quantum Computer ນີ້ຄືອະນະຄົດຫລືຄອມພິວເຕີຮູບແບບໃຫມ່ ທີ່ສາມາດປະມວນ
ຜົນໄດ້ໄວຫລາຍກວ່າຄອມພິວເຕີແບບທົ່ວໄປຫລາຍທົບ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ງານວິໄຈນີ້ກ້າວຫນ້າຢ່າງແນ່ນອນ.

DWave_Quantum_Computers

ສຳລັບປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຖ້າຫາກສຳເລັດ ເຮົາຈະໄດ້ລະບົບ AI ຫລືຄອມພິວເຕີ ທີ່ສາມາດຮຽນຮູ້ດ້ວຍໂຕເອງ ມີຄວາມສະຫລາດຂຶ້ນ ແລະຄຳ
ນວນຂໍ້ມູນມະຫາສານໄດ້ ອັນຈະເປັນປະໂຫຍດຫລາຍໆຢ່າງນຳມາ ທັງດ້ານກຳຈຳລອງລະບົບຕ່າງໆ, ການຄຳນວນຫລືແກ້ບັນຫາຍາກໆທີ່
ພົບໃນການວິໄຈ ເຊັ່ນ ວິທີຮັກສາໂຣກຕ່າງໆ, ການຮັບຮູ້ພາສາຂອງມະນຸດ ເພື່ອພັດທະນາໄປເປັນຄອມພິວເຕີແປໄດ້ທຸກພາສາຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ແລະອື່ນໆອີກຫລາຍຢ່າງ.

humanoides_fr_google_nasa_cover

 

ຄວາມຮູ້ເພີ່ມກ່ຽວກັບ Quantum Computer
ແນວຄຶດຂອງ Quantum Computer ເປັນສິ່ງທີ່ມີການກ່າວເຖິງຈາກນັກວິທະຍາສາດມາດົນແລ້ວ ນັບແຕ່ມີການຄຶດຄົ້ນທິດສະດີ
Quantum ໃນວົງການຟີຊິກ ເຊິ່ງໃນປີ 2011 ທີ່ຜ່ານມາບໍລິສັດ D-Wave ໄດ້ຜະລິດ Quantum Computer ອອກມາຂາຍໄດ້ສຳເລັດເປັນ
ເຈົ້າທຳອິດ ໂດຍຂາຍທີ່ລາຄາຫນ່ວຍນຶ່ງ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະຣັດ.

d_wave_one_system_gr

ຮູບເຄື່ອງ Quantum Computer ຂອງບໍລິສັດ D-Wave ຂະຫນາດເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຄົນຢືນຢູ່ເຫັນວ່າໃຫຍ່ຫລາຍ

ແນວຄຶດຂອງ Quantum Computer ແມ່ນເຂົ້າໃຈຍາກ ແລະຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ເປີດເຜີຍທົ່ວໄປໃຫ້ອ່ານຫລາຍປານໃດ ແຕ່ອະທິບາຍສັ້ນໆກໍ
ແມ່ນປົກກະຕິຂໍ້ມູນດິຈິຕອລຈະເປັນ bit ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເລກ 0 ແລະ 1 ເປັນເລກຖານສອງ ໂດຍ bit ຈະມີສະຖານະບໍ່ເປັນ 0 ກໍເປັນ 1
ບໍ່ສາມາດເປັນໄດ້ທັງສອງໂຕ ແຕ່ໃນ Quantum Computer ຈະມີການນຳໃຊ້ລະບົບທີ່ເອີ້ນວ່າ “qubit” ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ bit ມີສະຖານະເປັນທັງ
0 ແລະ 1 ໄດ້ພ້ອມກັນ ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດປະມວນຜົນໄດ້ໄວກວ່າຄອມພິວເຕີແບບທົ່ວໄປໄດ້ຫລາຍທົບ.

 

ປັດຈຸບັນຄອມພິວເຕີທີ່ເຮົາໃຊ້ແມ່ນ 64bit ແຕ່ Quantum Computer ຂອງ D-Wave ທີ່ຜະລິດມາຂາຍນັ້ນເປັນແບບ 128 qubit ນັ້ນ
ຫມາຍເຖິງວ່າມັນເທົ່າກັບ 2 ຂຶ້ນກຳລັງ 128 bit (2^128) ກໍລອງຄຶດວ່າມັນໄວກວ່າຄອມແບບທົ່ວໄປຫລາຍປານໃດເນາະ ເຊິ່ງຕາມທິດ
ສະດີແລ້ວ Quantum Computer ຈະສາມາດປະມວນຜົນບັນຫາທີ່ຍາກໆທີ່ຄອມທົ່ວໄປອາດໃຊ້ເວລາເປັນຮ້ອຍປີປະມວນຜົນ ດ້ວຍເວ
ລາພຽງບໍ່ເທົ່າໃດນາທີເທົ່ານັ້ນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງໂຄງການອ່ານໄດ້ທີ່ນີ້