ຖືວ່າເປັນຂ່າວດີສຳລັບຜູ່ໃຊ້ງານ Gmail ທີ່ຕອນນີ້ຈະສະດວກຂຶ້ນອີກເພາະວ່າ Google ໄດ້ປະກາດເພີ່ມຂະໜາດໄຟລ໌ແນບຂຶ້ນເປັນ 50MB ແລ້ວ ຈາກແຕ່ກ່ອນທີ່ໃຊ້ໄດ້ພຽງ 25MB ເທົ່ານັ້ນ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ຜູ່ໃຊ້ງານ Gmail ທີ່ຕ້ອງການສົ່ງໄຟລ໌ ໃຫຍ່ໆ ນັ້ນຕ້ອງຫັນໄປໃຊ້  Google Drive ແລະ ຕ້ອງແບ່ງປັນໄຟລ໌ ແທນເຊິ່ງ Google ກໍເຫັນວ່າຍັງມີບາງກໍລະນີ ທີ່ມີການສົ່ງ Email ຈາກພາຍນອກພ້ອມແນບໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່ເຂົ້າມາຢູ່ດີ ຈີ່ງໄດ້ປະກາດຂະຫຍາຍ ໄຟລ໌ແນບ ໃຫ້ຮອງຮັບໄດ້ເຖິງ 50MB ແລະ ປັດຈຸບັນຜູ່ໃຊ້ Gmail ແມ່ນສາມາດໃຊ້ງານຄວາມສາມາດນີ້ໄດ້ແລ້ວ

 

ທີ່ມາ:TechTalkThai.com