google_docs_n

ຫຼັງຈາກ google ຖະແຫຼງທີ່google I/O ອັບເກດໃຫ້ Google Docs/Sheets/Slides ເວີຊັນເວັບ ສາມາດແກ້ໄຂ file ຈາກMicrosoft Office ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແປງ file ກ່ອນ ແລະ google Docs ຮອງ
ຮັບຟີເຈີ Suggested Edit ແບບMicrosoft Office ແລ້ວ ລ່າສຸດ google ບອກວ່າຕັ້ງແຕ່ວັນສຸກ
ກ່ອນ google Docs ຈະແປງຂໍ້ມູນການຕິດຕາມການແກ້ໄຂເອກກະສານ(tracked change) ຂອງ
Microsoft Word ເທິງໄຟລ .docx ເປັນ Suggested Edit ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

 

 

ທ່ານຜູ່ອ່ານທ່ານໃດທີ່ບໍ່ຢາກຕິດຕັ້ງ Microsoft Office ແຕ່ຕິດເລື່ອງແກ້ເອກກະສານຮ່ວມກັນເທິງ  Google Docs ທີ່ບໍ່ສະດວກ ແລະ ບໍ່ເປັນລະບົບປານໃດຄືຊິສະບາຍໃຈຂຶ້ນ.

ທີ່ມາ blognone