google-pixel

ບອກລາ Nexus ໄປເລີຍ ເມື່ອ Google ຫັນມາຜະລິດໂທລະສັບດ້ວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງມາໃນນາມວ່າ Pixel ໂດຍທາງ Google ວ່າເປັນໂທລະສັບທີ່ມີກ້ອງດີທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້, ມາພ້ອມຮູສຸບຫູຟັງ ແລະ ສີຟ້າສຸດຟ້າ ແລະ ແດງແບບແດງສຸດໆ.

https://www.youtube.com/watch?v=Rykmwn0SMWU

ສຳລັບເຈົ້າຂອງ Pixel ແມ່ນຈະໄດ້ເນື້ອຈັດເກັບຮູບ Google Photo ແບບບໍ່ຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ຈຳກັດຂະໜາດຮູບນຳ, ນອກນັ້ນຍັງມາພ້ອມ Quick Switch Adapter ທີ່ຈະສາມາດໃຫ້ທ່ານໂອນຂໍ້ມູນຈາກໂທລະສັບ Android ໂຕອື່ນ ຫຼື ບໍ່ເວັ້ນແຕ່ iPhone ມາຫາ Pixel ໄດ້. Google Pixel ຍັງສາມາດສາກແບັດເຕີຣີທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ 7 ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ເຕັມໄດ້ພາຍໃນເວລາ 15 ນາທີ. ໂດຍປັດຈຸບັນ ລາຄາໃນການສັ່ງຈອງ ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $649 ແລະ ຈະເລີ່ມຈັດສົ່ງໂທລະສັບໃນວັນທີ່ 20 ຕຸລາ 2016 ນີ້.

google-pixel-screen-shot-2016-10-04-at-12-36-13-pm