street-view-laos

Google Street View ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການເປີດນຳໃຊ້ໃນລາວໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2015 ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນສະເພາະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼ້າສຸດທາງ Google ໄດ້ອັບເດດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ຄົນທີ່ສົນໃຈສາມາດອອກເດີນທາງສຳຫຼວດແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ ຜ່ານອິນເຕີເນັດກັນໄດ້ແລ້ວ.

ໃນປັດຈຸບັນັສຳລັບທັງ 3 ແຂວງແມ່ນຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນບໍລິເວນຕົວເມືອງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຍັງເຂົ້າບໍ່ເຖິງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວສຳຄັນໝົດທຸກບ່ອນເທື່ອ ເຊິ່ງໜ້າຈະມີການອັບເດດເພີ່ມເຕີມຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນອະນາຄົດຢ່າງແນ່ນອນ.

Untitled-5

Untitled-6

ການອັບເດດນີ້ຖືເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ 2 ໃນການຂະຫຍາຍການຄອບຄຸມຂອງ Street View ໃນລາວ, ເຊິ່ງໃນພິທີຖະແຫຼ່ງຂ່າວເປີດໂຕເລີ່ມເຮັດວຽກ Google Street View ໃນລາວ ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າມີແຜນຈະໃຫ້  Street View ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທັງໝົດໃນລາວໃນອະນາຄົດ ເພື່ອໃຫ້ຄົນທັງໂລກສາມາດເຫັນຄວາມສວຍງາມຂອງປະເທດລາວ, ພ້ອມສ້າງຄວາມຮູ້ຈັກ ແລະ ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຂຶ້ນ.