usb-type-c

ສໍາລັບ USB Type C  ຕາມມາດຕະຖານທີ່ Google ໄດ້ປະກາດໄວ້ ຕ້ອງຮອງຮັບການຈ່າຍໄຟ 1.5A ແລະ 3.0A ໄດ້ອີກ ທັງຍັງຕ້ອງມີລະບົບຄຳນວນກະແສໄຟຟ້າ ທີ່ໃຊ້ໃນການສາກໄຟ ເຊິ່ງມາດຕະຖານການຈ່າຍໄຟທີ່ 3.0A ຈະເຮັດໃຫ້ການສາກໄຟໃຫ້ກັບອຸປະກອນໄດ້ໄວຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນ ເຊິ່ງສາມາດທົດແທນ ລະບົບ Quick Charge ໄດ້ໃນລະດັບນຶ່ງ.

ແຕ່ສາເຫດຫລັກທີ່ທາງ Google ອອກມາປະກາດບັງຄັບໃຫ້ໃຊ້ມາດຕະຖານ USB Type C ເນື່ອງມາຈາກ brands ຜູ່ຜະລິດໂທລະສັບທັງຫຼາຍ ຕ່າງກໍພາກັນພັດທະນາລະບົບ Quick Charge ຂອງໃຜມັນ ຈຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາຕ່າງໆນຳມາອິກໃນພາຍຫຼັງຢ່າງແນ່ນອນ (ຄ້າຍຄືກັບ Samsung Galaxy No…) ເຮັດໃຫ້ຍາກຕໍ່ການໃຊ້ງານ, Google ຈຶ່ງຕັດບັນຫາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ໂດຍບັງຄັບໃຫ້ໃຊ້ພຽງແຕ່ USB Type C ມາດຕະຖານດຽວກັນ ທັງໝົດ.

ທິ່ມາ:notebookspec