hacking-team-hacked_003

ການເປັນແຮັກເກີ ຫລື ນັກເຈາະລະບົບ ຍັງຖືກລ້ວງໄສ້ໄດ້ອີກ, ທີ່ເປັນທີມ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການສ້າງ

ເຊິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຮົ່ວອອກມານັ້ນໄດ້ປະກອບໄປດ້ວຍ ຂໍ້ມູນລາຍຮັບຂອງບໍລິສັດ, ຂໍ້ມູນອີເມວ, ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ, ເອກະສານສັນຍາ, ເອກະສານທາງດ້ານການເງິນ, ລະຫັດຜ່ານຂອງເຊີບເວີຢູ່ທົ່ວໂລກ ລວມໄປເຖິງ Source Code ຂອງໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ເຈາະລະບົບ ແລະ spyware ຕ່າງໆ ທີ່ ພັດທະນາໂດຍ Hacking Team

ນອກຈາກແຮັກເກີ ໄດ້ມີການປ່ອຍຂໍ້ມູນອອກມາແລ້ວຍັງໄດ້ໄປ Hack Account Twitter ຂອງ ທີມອີກ ເຊິ່ງໄດ້ຂຽນຂໍ້ໃຫມ່ໃສ່ Bio ວ່າ :

hacking-team-twitter

 

ພ້ອມທັງໄດ້ປ່ອຍຂໍ້ມູນອີເມວອອກມາໃຫ້ເບິ່ງນຳ

hacking-team

ຫລັງຈາກນັ້ນ ບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກໍໄດ້ມີການໂພສ ລາຍຊື່ລູກຄ້າທັງຫມົດ ອອກມາ ເຊິ່ງປະກອບມີລູກຄ້າຢູ່ທົ່ວໂລກ ເຊັ່ນ:
ແຖມທ້າຍດ້ວຍການອອກມາບອກວ່າ Account Twitter ຂອງ

hacker-hacking-team

ແລະສຸດທ້າຍ ກໍໄດ້ໂພສພ້ອມກັບສ້າງ HashTag ວ່າ #‎IsHackingTeamAwakeYet‬ ເພື່ອເປັນການສົນທະນາກັນໃນເລື່ອງນີ້ຜ່ານທາງ Twitter ແລະ Facebook

ຮອດນີ້ເຫັນໄດ້ເລີຍວ່າ ມັນເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ອີ່ຫລີສຳລັບ ບໍລິສັດໃດໆກໍຕາມທີ່ຖືກແຮັກແລ້ວເອົາຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນອອກມາປ່ອຍໃຫ້ສາທາລະນະໄດ້ແບບນີ້ຖືວ່າຢາກເຈັ້ງກັນໄປເລີຍລະເນາະ
ສຳລັບອົງກອນ ຫລື ບໍລິສັດຕ່າງໆໃນບ້ານລາວເຮົາ ຫາກທ່ານ ຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຂອງພວກທ່ານ ຫລືຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາໄປກວດສອບ ວ່າລະບົບຂອງພວກທ່ານນັ້ນມີຄວາມປອດໄພແລ້ວຫລືບໍ່? ສາມາດຕິດຕໍ່ຂໍຄຳປຶກສາ ກັບທາງບໍລິສັດ Lao IT Dev Co., Ltd. ໄດ້ເລີຍພວກເຮົາມີທີມກວດສອບຄວາມປອດໄພໄວ້ຊ່ວຍບໍລິການທ່ານ

ທີ່ມາ: http://thehackernews.com/2015/07/Italian-hacking-team-software.html