Screen Shot 2015-07-03 at 10.15.56 AM

HotelsCombined ເປັນແອັບພິເຄຊັນທີ່ລວມທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວກັບໂຮງແຮມມາໄວ້ໃນບ່ອນດຽວ ເໝາະສຳລັບໃຊ້ງານເພື່ອຫາທີ່ພັກເວລາເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຄວາມພິເສດຂອງແອັບຯຕົວນີ້ຄືການສະແດງລາຄາແລະປຽບທຽບລາຄາໂຮງແຮມຕ່າງໆ ໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ງານໄດ້ເລືອກລາຄາທີ່ຖືກໃຈນັ້ນເອງ.

screen322x5722screen322x572 4screen322x572

ແອັບຯ HotelsCombined ມີທັງເວ​ີຊັນ Android, iOS ແລະ Windows Phone ສາມາດເຂົ້າໄປດາວໂຫຼດມາໃຊ້ງານຟ​ຣີ ເມື່ອເປີດເຂົ້າໃຊ້ງານຈະພົບໜ້າສະແດງຕົວເລືອກວັນທີ່ Check-in & Check-out ແລະຈຳນວນຜູ່ເຂົ້າພັກ ເຊິ່ງບ່ອນນີ້ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ງານສະດວກຫຼາຍ ຫາກບໍ່ໄດ້ຈອງທີ່ພັກຫຼືໂຮງແຮມເອົາໄວ້ລ່ວງໜ້າ ເພາະໃນໜ້ານີ້ເຮົາສາມາດຄົ້ນຫາໂຮງແຮມໄດ້ຈາກຕຳແໜ່ງທີ່ເຮົາຢູ່ປັດຈຸບັນໄດ້ທັນທີ.

ເມື່ອກົດຄົ້ນຫາລະບົບກໍສະແດງລາຍຊື່ທີ່ພັກໂຮງແຮມຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບຕຳແໜ່ງທີ່ເຮົາຢູ່ປັດຈຸບັນແລະຈະເຫັນວ່າແຕ່ລະລາຍການທີ່ສະແດງຈະມີລະດັບດາວຈາກຄະແນນ Review, ໄລຍະຫ່າງຈາກຈຸດທີ່ເຮົາຢູ່ ແລະລາຄາ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດເລືອກເບິ່ງທີ່ພັກຈາກຄວາມສົນໃຈເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໄວຂຶ້ນ ດ້ວຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າໄປເບິ່ງທຸກລາຍການ.

IMG_4814 IMG_4813

ໃນໜ້ານີ້ຈະສະແດງລາຍການຄົ້ນຫາ ສາມາດເລືອກການຈັດລຽງຕາມຄວາມນິຍົມ, ລະດັບດາວ, ລາຄາ ແລະການປະເມີນຈາກແຂກໄດ້ ຫຼືຈະເລືອກການຄົ້ນຫາຈາກບໍລິການຕ່າງໆ ຂອງໂຮງແຮມແລະສາມາດຄົ້ນຫາເທິງແຜນທີ່ໄດ້ພ້ອມ.

ສຳລັບໃຜທີ່ມີຊື່ໂຮງແຮມຫຼືຕ້ອງການໄປພັກຜ່ອນໃນສະຖານທີ່ຕ້ອງການ ກໍສາມາດໃຊ້ຊື່ຄົ້ນຫາໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງແອັບຯ HotelsCombined ສາມາດຄົ້ນຫາທີ່ພັກໂຮງແຮມໄດ້ທົ່ວໂລກ ນອກຈາກຈະໃຊ້ງານຜ່ານແອັບຯໄດ້ແລ້ວ ຍັງໃຊ້ງານຜ່ານໜ້າເວັບໄດ້ພ້ອມ www.hotelscombined.com

IMG_4815

ສ່ວນຂອງການຕັ້ງຄ່າແອັບຯນີ້ ສາມາດເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບໃຊ້ງານດ້ວຍ Facebook ໄດ້ທັນທີ ຖືເປັນອີກ​ນຶ່ງຊ່ອງທາງສະດວກສຳລັບການສະໝັກໃຊ້ງານ ນອກຈາກນີ້ກໍເລືອກພາສາທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ງານແລະສາມາດເລືອກຄ່າສະກຸນເງິນສຳລັບໄວ້ໃຊ້ງານ ມີທັງສະກຸນເງິນຂອງປະເທດລາວພ້ອມ ນອກຈາກນີ້ ເມື່ອເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບໃຊ້ງານແລ້ວສາມາດບັນທຶກລາຍຊື່ໂຮງແຮມທີ່ເຮົາຄົ້ນຫາແລະເລືອກໄວ້ເພື່ອໄປໃຊ້ຄົ້ນຫາຕໍ່ໄດ້ເທິງເວັບໄດ້ພ້ອມ ເຊິ່ງເປັນອັນທີ່ສະດວກຫຼາຍ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ HotelsCombined ກໍຖືວ່າເປັນແອັບຯນື່ງທີ່ດີໆ ໃນການຄົ້ນຫາ ປຽບທຽບລາຄາແລະຈອງຫ້ອງພັກໂຮງແຮມຕ່າງໆທີ່ສະດວກແລະໄວ ໃຜທີ່ເດີນທາງແລະມັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງມີຕິດໄວ້ໃນມືຖືແລ້ວ ທີ່ສຳຄັນຄືສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຟ​ຣີ.

Screen Shot 2015-07-03 at 10.47.49 AM

ດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ http://www.hotelscombined.com/Apps