Gaming-Keyboard-and-Mouse-Combo-150ເລືອກຊື້ສິ່ງເລັກໆນ້ອຍໆໃຜວ່າບໍ່ສຳຄັນ

ໃນທຸກໆລະບົບຄອມພິວເຕີ ຫລາຍຄົນຕ້ອງຄຶດເຖິງອຸປະກອນຄອມທີ່ຂາດໄປບໍ່ໄດ້ ໂດຍຫລັກໆກໍແມ່ນ CPU,
RAM, Hard Disk Drive ແລະບັນດາອຸປະກອນ Hardware ອື່ນໆ. ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ ຍັງມີອີກສິ່ງນຶ່ງທີ່ພວກເຮົາ
ບໍ່ສາມາດເບິ່ງຂ້າມໄປໄດ້ເລີຍ ແລະຖ້າບໍ່ມີມັນເຮົາກໍບໍ່ອາດຈະນຳໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີໄດ້ເລີຍ ເຊິ່ງສິ່ງນັ້ນກໍຄື
Mouse ແລະ Keyboard ນັ້ນເອງ.

Keyboard  

logitech_g15_keyboard_5

Computer keyboard ຫລືທີ່ເອີ້ນໃນພາສາລາວເຮົາແມ່ນ ແປ້ນພິມ ຄືອຸປະກອນນຶ່ງທີ່ທຸກໆລະບົບຄອມພິວເຕີຂາດບໍ່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກທຸກໆ
ການສັ່ງງານໃນລະບົບຄອມພິວເຕີນັ້ນຕ້ອງມີການສັ່ງຜ່ານ ແປ້ນພິມ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າລະບົບຄອມພິວເຕີບໍ່ມີແປ້ນພິມກໍບໍ່ສາມາດກາຍເປັນ
ລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ສົມບູນໄດ້.

Keyboard ຄືອຸປະກອນມາດຕະຖານໃນການສ້າງງານແລະປ້ອນຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບຄອມພິວເຕີ, ມີຄວາມຄ້າຍກັບເຄື່ອງພິມດີດທົ່ວໄປ. ຫລາຍໆ
ຄົນອາດຈະຄິດວ່າ ເປັນຫຍັງຕ້ອງມາແນະນຳການເລືອກຊື້ keyboard ທີ່ເຮົາສາມາດເລືອກຊື້ໄດ້ງ່າຍໆ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ແປ້ນພິມ ນັ້ນໃນ
ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວມີຫລາຍຊະນິດໃຫ້ເຮົາເລືອກໃຊ້ ມີຕັ້ງແຕ່ລາຄາຖືກໄປຈົນເຖິງລາຄາແພງໆ, ໂດຍສະເພາະເລື່ອງການນຳໄປໃຊ້ ເພາະໃນ
ປັດຈຸບັນມີ ແປ້ນພິມ ທີ່ຜະລິດອອກມາເພື່ອຈຸດປະສົງການນຳໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຍົກຕົວຢ່າງ ຖ້າທ່ານເປັນຄົນມັກໃນຄວາມບັນເທີງ, ມັກຟັງເພງຜ່ານຄອມພິວເຕີ ທ່ານກໍຄວນເລືອກ Keyboard ທີ່ມີປຸ່ມກົດກ່ຽວກັບລະບົບການບັນເທີງແຍກອອກຕ່າງຫາກ, ຖ້າທ່ານຫາກ
ເປັນນັກສຶກສາໃນຫໍພັກຮວມຫມູ່ ແລ້ວຕ້ອງໄດ້ພິມວຽກໃນຍາມກາງຄືນ ແຕ່ເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຜັດນອນຫມົດແລ້ວ ຈະເປີດໄຟກໍເກງໃຈ
ທ່ານກໍຄວນຊອກຊື້ ແປ້ນພິມທີ່ມີແສງໄຟທີ່ແປ້ນພິມ.

 

ເຂົ້າກັບນິ້ວມືເຮົາໄດ້ດີປານໃດ:

ເປັນອີກສິ່ງນຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເພາະມັນຈະມອບຄວາມສະດວກໃນການນຳໃຊ້ໃຫ້ເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພິມເອກະສານ ເພາະເວລາທີ່ເຮົາ
ພິມແປ້ນພິມໄປດົນໆ ມືຂອງເຮົາຈະມີອາການ ປວດ, ມຶນ ເຊິ່ງອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການກົດທັບເສັ້ນປະສາດບໍລິເວນຂໍ້ມື. ດັ່ງນັ້ນເພື່ອຫລີກ
ລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນ ເຮົາຕ້ອງທົດລອງວາງນິວມືເຮົາໃສ່ ແປ້ນພິມທີ່ເຮົາຈະຊື້ ແລ້ວລອງໆກົດເບິ່ງວ່າມັນສະບາຍມືຫລືບໍ່ ແລະຖ້າເປັນ
ໄປໄດ້ກໍຄວນເລືອກ ແປ້ນພິມ ທີ່ມີບ່ອນວາງມືນຳ.

 

ລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່?

ຖ້າທ່ານກຳລັງເລືອກຊື້ແປ້ນພິມຢູ່ ແນ່ນອນວ່າທ່ານຕ້ອງຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າຕ້ອງມີການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບຄອມພິວເຕີ ກ່ອນຈຶ່ງຈະໃຊ້ໄດ້. ແລ້ວທ່ານຈະເລືອກແບບໃດດີລະຫວ່າງ ແປ້ນພິມ ມີສາຍເຊື່ອມຕໍ່ແບບ PS2, ມີສາຍເຊື່ອມຕໍ່ແບບ USB  ແລະແບບບໍ່ມີສາຍ ໂດຍ
ແຕ່ລະປະເພດນັ້ນຈະມີທັງຈຸດດີແລະຈຸດອ່ອນ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຂຶ້ນຢູ່ກັບການໃຊ້ຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ ໃຊ້ກັບຄອມຕັ້ງໂຕະກໍຄວນ
ເລືອກແບບມີສາຍ ເພາະມີຄວາມລະອຽດແລະຄວາມແນ່ນອນສູງກວ່າ ຖ້າຕ້ອງໃຊ້ກັບຈໍຄອມໃຫຍ່ໆຕ້ອງນັ່ງໄກໆ ອາດໃຊ້ແບບບໍ່
ມີສາຍແທນເປັນຕົ້ນ.

 

ປຸ່ມລັດ (Hotkey):

ແປ້ນ ສ່ວນຫລາຍໃນເວລານີ້ມັກຈະມາພ້ອມກັບປຸ່ມລັດໄປຫາໂປຣແກຣມຕ່າງໆເສີມເຂົ້າມານຳ ໂດຍບັນດາປຸ່ມເຫລົ່ານີ້ສາມາດ
ເຮັດໄດ້ຫລາຍຢ່າງ ຕັ້ງແຕ່ການຄວບຄຸມລະດັບຄວາມດັງຂອງສຽງລຳໂພງ ໄປຈົນເຖິງການເປີດໂປຣແກຣມຕ່າງໆຂຶ້ນມາໃຂ້ທັນທີ
ເຊິ່ງແປ້ນພິມ ບາງໂຕສາມາດປັບບັນດາປຸ່ມລັດເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຕາມໃຈມັກອີກດ້ວຍ.

 

ການໃຊ້ວຽກອື່ນໆ

ແປ້ນພິມ ບາງໂຕນັ້ນມາພ້ອມກັບການນຳໃຊ້ເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນມີບ່ອນເຊື່ອມຕໍ່ Flash Drive (USB port) ທີ່ທ່ານສາມາດນຳອຸປະ
ກອນເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຫົວແບບ USB ມາເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໄດ້ ເຮັດໃຫ້ສະດວກໃນການນຳໃຊ້ຂຶ້ນຕື່ມ.

ແປ້ນພິມ ປະເພດຕ່າງໆຕາມຄວາມເຫມາະສົມ

  • ແປ້ນພິມ ແບບມາດຕະຖານທົ່ວໄປ.

ຖ້າທ່ານເປັນຄົນທີ່ໃຊ້ຄອມພິວເຕີແບບປົກກະຕິ ບໍ່ຕ້ອງການຄວາມແຕກຕ່າງແລະພິເສດຫຍັງຫລາຍແມ່ນແນະນຳໃຫ້ເລືອກ Keyboard ແບບມາດຕະຖານທີ່ມີຂາຍທົ່ວໄປໄດ້ເລີຍ.

  • ແປ້ນພິມ ແບບພັບມ້ວນໄດ້.

ຖ້າທ່ານຫາກເປັນຄົນທີ່ມັກຈັດແຈງໂຕະເຮັດວຽກໃຫ້ສະອາດງາມຕາ ແລະມັກທຳຄວາມສະອາດໂຕເຮັດວຽກເລື້ອຍໆ ແນະນຳໃຫ້ລອງ
ພິຈະລະນາ ແປ້ນພິມ ປະເພດນີ້ລອງເບິ່ງ ເພາະມັນສາມາດພັບງໍໄດ້ແລະຍັງສາມາດນຳໄປລ້າງໄດ້ນ້ຳໄດ້ອີກ ແຕ່ຕ້ອງທົນກັບປຸ່ມກົດ
ທີ່ແຂງໆທີ່ເວລາກົດລົງໄປແລ້ວບໍ່ຮູ້ສຶກເຖິງການຕອບສະຫນອງເລີຍ.

  • ແປ້ນພິມ ທີ່ມີປຸ່ມ Hotkey (Multimedia Keyboard)

ຖ້າທ່ານມັກຄວາມສະບາຍໃນການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນໂປຣແກຣມຟັງເພງ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ ແປ້ນພິມ ປະເພດນີ້ເລີຍ ເພາະຈະມີທັງປຸ່ມຄວບຄຸມຄວາມດັງຂອງລຳໂພງ, ຄວບຄຸມລຳດັບຂອງເພງທີ່ເຮົາຟັງແລະພ້ອມກັນນັ້ນຍັງສາມາດ ເປີດ-ປິດ ເພງທີ່ເຮົາຟັງຢູ່.

 

Mouse

naga

Mouse ເປັນອີກອຸປະກອນນຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍໃນການນຳໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີໃນປັດຈຸບັນ ເພາະມັນເປັນຄື “ມື” ຂອງລະບົບຄອມ
ພິວເຕີທີ່ໃຊ້ເພື່ອສັ່ງໂປຣແກຣມຕ່າງໆ. ປັດຈຸບັນ Mouse ທີ່ວາງຈຳຫນ່າຍໃນທ້ອງຕະຫລາດນັ້ນມີຢູ່ 3 ຊະນິດໃຫ້ເລືອກໃຊ້ຄືແບບ ແບບ
scrolling ball ທີ່ໃຊ້ລູກບີ່ນ້ອຍໆເປັນໂຕຊີ້ຕ່ຳແຫນ່ງ, ແບບ optical ທີ່ເປັນແສງສີແດງຍິງອອກໃຫ້ກະທົບກັບພື້ນຜິວ ແລະແບບ laser ທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ຄ້າຍໆກັບແບບ optical ແຕ່ມີຄວາມແນ່ນອນສູງເພາະມີຄ່າ DPI ສູງ.  ດັ່ງນັ້ນມາເບິ່ງແລະເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັນເລີຍວ່າ Mouse ແບບໃດທີ່ເຫມາະສົມກັບທ່ານ.

 

ປຸ່ມກົດພິເສດ ( Macro key )

ເປັນອີກຢ່າງທີ່ສາມາດຊ່ອຍໃຫ້ການນຳໃຊ້ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນວຽກພິມເອກະສານ ໄປຈົນເຖິງໃຊ້ເພື່ອຄວາມບັນເທີງ ເພາະບັນດາ
ປຸ່ມກົດພິເສດເຫລົ່ານີ້ສາມາດປັບແຕ່ງຕາມການໃຊ້ວຽກຂອງໂປຣແກຣມໄດ້ຕາມຕ້ອງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຊ້ໃນການຫລິ້ນເກມ.

 

Sensor

ການເລືອກຊື້ Mouse ຈາກ Sensor ກໍເປັນອີກສິ່ງນຶ່ງທີ່ສຳຄັນເພາະ Sensor ຖືເປັນຫົວໃຈຫລັກຂອງ Mouse ເລີຍກໍວ່າໄດ້ ມີຫົວຫນ່ວຍເປັນ
DPI. ການຈະເລືອກ Sensor ນັ້ນທ່ານຕ້ອງເບິ່ງກ່ອນວ່າວຽກງານທີ່ທ່ານໃຊ້ຢູ່ນັ້ນມີການຜູກພັນກັບ Mouse ຫລາຍປານໃດ ເພາະຖ້າຫາກ
ທ່ານໃຊ້ພິມເອກະສານທຳມະດາ Mouse ແບບ Optical ລາຄາຖືກໆ ກໍສາມາດຕອບສະຫນອງການເຮັດວຽກທ່ານໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ຖ້າທ່ານເຮັດ
ວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັດຕໍ່ທີ່ຕ້ອງການຄວາມລະອຽດສູງແລະໃຊ້ຫນ້າຈໍໃຫຍ່ໆ  ກໍຈຳເປັນຕ້ອງຫາ Mouse ແບບ Laser ທີ່ມີ DPI ສູງໆມາໃຊ້ເພື່ອຄວາມວ່ອງໄວໃນການເຮັດວຽກ.

+TIP:

DPI ຫລື dot per inch ຖ້າໃຫ້ແປຕາມໂຕກໍຄືຫົວຫນ່ວຍທີ່ບອກວ່າໃນພື້ນທີ່ 1 ນິ້ວຈະມີຈຸດອ່ານຄ່າໄດ້ຫລາຍເທົ່າໃດ   ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ
Mouse 1000 DPI ມີຄວາມຫມາຍວ່າ ຖ້າເຮົາເລື່ອນ Mouse ໄປໄລຍະ 1 ນິ້ວຈະມີການອ່ານຄາໄປເຖິງ 1000 ຫນ່ວຍ, ແຕ່ຖ້າ Mouseມີຄ່າພຽງແຕ່ 500 DPI ກໍຈະມີການອ່ານຄ່າໄປໄດ້ພຽງແຕ່ 500 ຫນ່ວຍໃນໄລຍະການເຄື່ອນໄຫວ 1 ນິ້ວ.
DPI

ມີສາຍ ຫລື ບໍ່ມີສາຍ?

ຜູ່ໃຊ້ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ເຄີຍໃຊ້ Mouse ແບບບໍ່ມີສາຍມາກ່ອນ ເຊິ່ງຈຸດດີຂອງມັນທີ່ເຫນືອກວ່າ Mouse ແບບມີສາຍຄືພົກພາງ່າຍ ຫມົດບັນ
ຫາກວນໃຈເລື່ອງສາຍໄຟພັນກັນ ແລະຂໍ້ຈຳກັດດ້ານໄລຍະຫ່າງການນຳໃຊ້ ເພາະ Mouse ແບບມີສາຍນັ້ນຈະມີສາຍໄຟທີ່ບໍ່ມີຄວາມຍາວ
ຫລາຍ ແຕ່ຈຸດອ່ອນຂອງ Mouse ແບບບໍ່ມີສາຍຄືເລື່ອງຂອງແບັດ (Battery) ເພາະ Mouse ແບບບໍ່ມີສາຍນັ້ນຈະຕ້ອງເພິ່ງພະລັງງານ
ຈາກແບັດເປັນຫລັກ ຈິ່ງເຫມາະສຳຫລັບໃຜທີ່ໃຊ້ແລັບທ໋ອບເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ສ່ວນໃຜທີ່ໃຊ້ຄອມແບບຕັ້ງໂຕະກໍຄວນໃຊ້ Mouse ແບບ
ມີສາຍຈະດີກວ່າ.

 

ຄຸນສົມບັດອື່ນໆຂອງ Mouse:

ເນື່ອງຈາກ Mouse ໃນປັດຈຸບັນມີຄວາມຫລາກຫລາຍແລະເພີ່ມຄຸນສົມບັດອື່ນໆເຂົ້າມາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເພີ່ມເຫລັກຖ່ວງນ້ຳຫນັກສຳ
ຫລັບໃຜທີ່ມັກຫລິ້ນເກມ, ມີຫນ່ວຍຄວາມຈຳເພື່ອໃຫ້ສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ເອີ້ນວ່າ Profile Switch ເພື່ອປ່ຽນຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ໃຫ້
ເຂົ້າກັບໂປຣແກຣມທີ່ເຮົາໃຊ້ຢູ່. ດັ່ງນັ້ນນອກຈາກຈະເລືອກຕາມຂໍ້ຄວນຮູ້ຫລັກໆທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນຫນ້ານີ້ແລ້ວ ຄຸນສົມບັດເລັກໆນ້ອຍໆ
ເຫລົ່ານີ້ຍັງເປັນອີກປັດໃຈນຶ່ງທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ Mouse ທີ່ຖືກໃຈແລະຖືກກັບວຽກງານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ນຳອີກດ້ວຍ.