iOShttps://ecorneronline.com/wp-admin/post.php?post=18256&action=editຫລາຍໆຄົນອາດຈະຮູ້ດີວ່າ Apple ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງເລື່ອງຄວາມພະຍາມເກັບລາຍລະອຽດຄວາມລັບທຸກຢ່າງທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດໂຕຫຼືວາງຂາຍ ຈຶ່ງມີການເກັບຄວາມລັບຢູ່ສະເໝີ ແຕ່ສອງປີທີ່ຜ່ານມານີ້ Apple ຜັດເປີດໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ທົ່ວໄປສາມາດດາວໂຫລດ ລະບົບປະຕິບັດການຂອງພວກເຂົາໃນຮູບແບບຂອງ Public Beta ໄປທົດລອງໃຊ້ກ່ອນໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນວ່າຈະຕ້ອງເປັນນັກພັດທະນາ.

Eddy Cue ນຶ່ງໃນຜູ່ບໍລິຫານຂອງ Apple ໄດ້ມີການອອກມາຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບເຫດຜົນດັ່ງກ່າວເກີດມາຈາກການສະໝັກ Apple ເປັນ iOS 6 ເຊິ່ງມາພ້ອມກັບ Apple Maps ທີ່ມີຄຸນນະພາບຕ່ຳ ເນື່ອງຈາກວ່າການທົດສອບ Apple Maps ພາຍໃນ Apple ເອງບໍ່ທົ່ວເຖິງເທົ່າທີ່ຄາດໄວ້ ເພາະສຳລັບພະນັກງານ Apple ຫລາຍໆຄົນທີ່ມີການທົດສອບໃຫ້ບໍລິການ Apple Maps ຖືກທົດສອບຢູ່ແຖວຕົວເມືອງ Cupertino ລັດແຄລິຟໍເນຍ ເຊິ່ງເອົາແທ້ໆໃນສະຖານະການດັ່ງກ່າວນັ້ນແຜນທີ່ຂອງ Apple ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງຫລາຍ, ເຊິ່ງແຕກຕ່າງກັບຜູ່ໃຊ້ເຈິຈາກການໃຊ້ງານຈິງ.

ການທີ່ Apple ປ່ອຍໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ໄດ້ໃຊ້ Public Beta, Apple ຈະໄດ້ຮັບຄຳຕິຊົມຈາກຜູ່ໃຊ້ຈິງທົ່ວໂລກເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍເຮັດໃຫ້ບັນຫາທັ້ງຫລາຍຖືກແກ້ໄຂ້ໄດ້ກ່ອນ Apple ຈະໃຫ້ໃຊ້ງານຈິງ
ສະຫລຸບແລ້ວ Apple Maps ນີ້ອາດເປັນເຫດຜົນທີ່ Apple  ເລື່ອກທີ່ຈະປ່ອຍ Public Beta ອອກມານັ້ນເອງ.

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ blognone