7841_1604191455507J

ເປ​ັນ​ເລື່ອ​ງ​ທີ່​​ຕື່ນ​ເຕັ້​ນ​ (ບ.ກ: ແລະງົງໆ?) ຫລາຍ ທີ່​ເກ​ີດ​ຂຶ້​ນ​ໃນ​ງານ CinemaCon ທີ່ Las Vegas ເມື່ອ​ຄ່າຍ​ Fox ປ​ະ​ກາດວ່າ​ຮູ​ບ​ເງົາ​ລ​ະ​ດັບ​ຕ​ຳ​ນານ​ເລື່ອງ  Avatar ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈ​ະ​ສ້າງ​ໃຫ້​ມ​ີຄວາມຍ​າວອອກ​ມາ 5 ພາກ.

James Cameron ຜ​​ູ່ກຳ​ກັບ​ອອກ​ມາ​ໃຫ້​ສຳ​ພ​າດ​ວ່າ ລາ​ວ​ໃຊ້​ເວ​ລາ 2 ປີ​ຮ່ວມ​ກັບ​ຜູ່​ຂຽນ​ບົດ​ອີກ 4 ຄົນໃນ​ການ​ວາງ​ເນ​ື້ອ​ເລື່ອ​ງ​ຈັກ​ກ​ະ​ວ​ານ​ຂອງ Avatar, ວັດ​ທ​ະ​ນ​ະ​ທຳ ແລະ​​ຕົວລະ​ຄອນ​ຕ່າງໆ ຕອນ​ນີ້​ລາວ​ຕື່ນ​ເຕັ້​ນ​ກັບ​ມັນ​ຫລ​າຍ ເພາະ​ລາ​ວ​ຮູ້​ສຶກວ່າ​ຈິນ​ຕ​ະ​ນາ​ການ​ມັ​ນ​ເຫນື​ອກວ່າ​ພ​າກ​ທ​ຳ​ອິດ​ອີກ ເຊິ່ງ​ຄ​ົນ​ທີ່​ມາ​ຮ່ວມ​ຂຽນ​ບົ​ດນ​ຳ​ກັນ​ກໍ​ມີ​ແຕ່​ລະ​ດັບ​ເທບ ຄ​ື: Josh Friedman (War of the Worlds), Shane Salerno (Ghost Rider Savages) ແລະ Amanda Silver ກັບ Rick Jaffa (Jurassic World) ທີ່​ມາ​ຮ່ວມ​ຂຽນ​ບົດ​ນຳ​ກັນ.

ຮູບ​ເງົ​າ Avatar ພາກ​ທ​ຳ​ອິດ​ຂອງ James Cameron ອ​ອກສາຍ​ໃນປີ 2009 ມ​ີ​ຈ​ຸດ​ເດັ່ນ​ທີ່​ເນື້ອ​ເລ​ື່ອງ​ທີ່ເກີດ​ຂຶ້ນໃນ​ອີກ​ໂລກນຶ່ງ ແລະ​ຖ່າຍ​ທ​ຳ​ດ້ວຍ​ເຕັກ​ນິກ​ແບບ Virtual Effect ເຮັດ​ລາຍ​ໄດ​້​ໄປ​ປ​ະ​ມານ ສອງ​ພ​ັ​ນ​ລ້ານ​​ຫລຽນ​ໃນທົ່ວ​ໂລ​ກ ​ເ​ຊິ່ງທຳ​ອິດ​ມີ​ແຜນ​ຈ​ະ​ສ​້າງ​ເປັນ​ສາ​ມ​ພ​າກ ແຕ່​ປີ 2013 ໄດ້​ປ​ະ​ກ​າດ​ຈະ​ເຮັດ​ເປັນ 4 ພາກ ແລະ​ຫລ​້າ​ສຸ​ດ​ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ໄປ​ເປັນ 5 ພາກ​ແລ້ວຢ່າງ​ໃດ​ກ​ໍ​ຕາມ ກ​ຳ​ນົດ​ສາຍ​ພ​າກ​ທີ່ 2 ກໍ​ຍັງ​ອ​ີກ​ດົນ ຫນ້າຈ​ະ​ໄດ້​ເບິ່ງ​ຕອນຄ​ຣິ​ສ​ມາດ​ໃນ​ປີ 2018 ສ່ວນ​ພາ​ກ​ຖັດ​ໄປ​ແມ່ນ​ຈ​ະ​ສາຍ​ໃນ​ປີ 2020, 2022 ແລະ 2023.