Lao Electricity Calculator

ເນື່ອງຈາກກະແສຄ່າໄຟຟ້າຫຼາຍເຮືອນຂຶ້ນແພງ ແລະບາງກໍລະນີກໍມີການຈົດຜິດ ຫຼື ຜິດດ່ຽງດ້ານອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນເພື່ອເປັນອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ທີມນັກຂຽນໂປຣແກຣມລາວຈຶ່ງຫົວດີຈັບມືກັນເພື່ອຂຽນໂປຣແກຣມສຳລັບຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າມາໃຫ້ທຸກຄົນໃຊ້ກັນ. ໃນນີ້ມີຜູ່ຮ່ວມພັດທະນາໜ້າເວັບຄິດໄລ່ຄ່າໄຟແມ່ນ: ແສງໄຊ ໄຊຍະຈັກ Frank Xayachack ແລະ ກ້ຽວລຳພອນ ສຸວັນລິດ Kieng Kiewlamphone ສ່ວນຂອງແອັບຯມືຖືແມ່ນພັດທະນາໂດຍ VoLg WFang ຈາກ ບໍລິສັດ ລາວໄອທີ ພັດທະນາ ຈຳກັດ Lao It Dev Co., Ltd. ເຊິ່ງຮອງຮັບທັງ Android ແລະ iOS.

ຈຸດເດັ່ນຕອນນີ້ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ວ່າຄ່າໄຟເດືອນນີ້ຈະຕົກເປັນເທົ່າໃດ ດ້ວຍການປ້ອນເລກການນຳໃຊ້ໄຟຄັ້ງນີ້ ແລະ ຄັ້ງກ່ອນ ໃສ່ໃນໂປຣແກຣມແລ້ວມັນກໍຈະຊ່ວຍຄຳນວນອອກມາໃຫ້ແບບລະອຽດ. ສຳລັບທ່ານໃດຕ້ອງການຄິດໄລ່ຜ່ານໜ້າເວັບແມ່ນສາມາດກົດໃສ່ຕາມຊື່ຜູ່ພັດທະນາໄດ້ເລີຍ ສ່ວນສຳລັບມືຖືແມ່ນໃຫ້ດາວໂຫຼດແອັບຯມາຕິດຕັ້ງເສຍກ່ອນ. ຂໍໃຫ້ມີຄວາມສຸກກັບການນັບຄ່າໄຟ.

ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປນຳໃຊ້ໄດ້ທີ່ loungos.com/ff/

ໝາຍເຫດ: ສຳລັບ iOS ແມ່ນຍັງລໍຖ້າ App Store ອານຸມັດໃຫ້ຢູ່.