s3-s4ຫາກໍເປີດໂຕວາງຂາຍ Samsung Galaxy S4 ໄປບໍ່ຮອດເດືອນ Firmware 4.2.2
ຂອງ Samsung Galaxy S3 ກໍ່ຫຼຸດອອກມາຊຶ່ງ Firmware ໂຕນີ້ແມ່ນໄດ້ຮວມເອົາ ຄວາມສາມາດບາງສ່ວນເຂົ້າມາໃສ່ຫຼາຍຢ່າງ ຈາກຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໃຊ້ໂຕຈິງເຮັດໃຫ້ຮູ້ ສຶກອາລົມຂອງການໃຊ້ງານ Samsung Galaxy S4 ໄດ້ພໍສົມຄວນ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກ
ວ່າ Firmware ໂຕນີ້ຍັງບໍ່ແມ່ນໂຕທີ່ທາງ Samsung Official ໄດ້ປ່ອຍອອກມາເອງ ດັ່ງນັ້ນອາດມີບັນຫາໃນບາງບ່ອນ (ຈາກທີ່ໃຊ້ຢູ່ຍັງບໍ່ພົບເຫັນມີບັນຫາເທື່ອ) ຖ້າໃຜ ບໍ່ໃຈຮ້ອນກໍຖ້າດີກວ່າເພາະການຕິດຕັ້ງ Firmware ເອງນີ້ຖ້າບໍ່ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ
ອາດເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເປີດບໍ່ຂຶ້ນໄດ້ຕ້ອງລະວັງໃນສ່ວນນີ້. ແຕ່ສໍາລັບໃຜຢາກຮູ້ວ່າມີ ຄວາມສາມາດຫຍັງເພີ່ມເຂົ້າມາໃໝ່ແນ່ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຕາມວິດີໂອດ້ານລຸ່ມນີ້ເລີຍ:

ຖ້າໃຜສົນໃຈຢາກລອງກໍສາມາດດາວໂຫຼດ Firmware 4.2.2 ຂອງ Samsung Galaxy S3 ໄດ້ທີ່ຕາມລຸ່ມນີ້ເລີຍ ແລະ ມີວິທີ Root ມາໃຫ້ນໍາ
Rom: http://www.teamandroid.com/2013/05/20/update-galaxy-s3-i9300-xxufme3-android-422-jelly-bean-official-firmware/
Root: http://www.teamandroid.com/2013/05/20/root-xxufme3-android-422-galaxy-s3-i9300-jelly-bean-official-test-firmware/

ຂໍ້ມູນຈາກ http://www.teamandroid.com