warcraftແລະ​ແລ້ວ​ຮູບ​ເງົາ​ທີ່ Gamer ທັງຫຼາຍ​ລໍ​ຖ້າ ກໍ​ປ່ອຍ​ໂຕ​ຢ່າງ​ອອກ​ມາ​ໃຫ້​ເບິ່ງ​ແລ້ວຫຼັງ​ຈາກ​ອ່ອຍ​ເຫຍື່ອ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ. ສຸດ​ທ້າຍ​ແລ້ວ ທຸກໆ​ຄົນ​ກໍ​ໄດ້​ເຫັນ​ຝີ​ມື​ການ​ປັ້ນ​ສ້າງ​ໂລກ​ແຟນ​ຕາ​ຊີ​ Warcraft ກັນ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ. ບໍ່​ຕ້ອງ​ເວົ້າ​ຫຍັງຫຼາຍ ບອກ​ໄດ້​ແຕ່​ວ່າ​ສຸດຍອດ! ຮີບ​ເບິ່ງ​ເລີຍ​ດ່ວນໆ! ຜູ່​ຂຽນ​ກຽມ​ໄປ​ເບິ່ງ​ຮອບ​ທຳ​ອິດ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ ຖ້າ​ເຂົ້າ​ໂຮງ Major Lao.