kwxypp8

Lenovo  ໄດ້ເປີດໂຕ ThinkPad ຮຸ່ນໃໝ່ສຳລັບປີ 2017 ໂດຍໃສ່ລະຫັດລົງທ້າຍວ່າ x70 ນັບຕໍ່ຈາກຮຸ່ນ x60 ໂຕເກົ່າ ໜ້າຕາຂອງຮຸ່ນໃໝ່ນີ້ຍັງຄືກັບຮຸ່ນກ່ອນຢູ່ ແຕ່ສິ່ງທີ່ປ່ຽນໄປແມ່ນໃຊ້  CPU Kaby Lake ຂອງ Intel, ບາງຮຸ່ນຮອງຮັບ Drive ສຳລັບ Intel Optane SSD ເພື່ອປະສິດທິພາບທີ່ດີຂຶ້ນ, ເລີ່ມຮອງຮັບ USB-C ແລະ Thunderbolt 3, ສ່ວນ Software ປ່ຽນມາໃຊ້ driver Microsoft Precision TouchPad ແທນການເຮັດ driver touchpad ເອງ ແລະ ປ່ຽນມາໃຊ້  Windows 10 Signature Edition ເຊິ່ງເປັນຂ່າວດີ ສຳລັບທຸກຄົນ.

ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈອີກຢ່າງກໍຄື  ThinkPad ບາງຮຸ່ນຈະມີ “ສີເງິນ ” ໃຫ້ເລືອກນອກເໜືອຈາກມາດຕະຖານສີດຳ ຈຶ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານ Design ອີກຄັ້ງຂອງຕະກູູນ ThinkPad

ໂນດບຸກ ThinkPad ທີ່ເປີດໂຕມີດັ່ງນີ້:

  • ThinkPad 13 ຮຸ່ນລາຄາຖືກ ເລີ່ມວາງຂາຍເດືອນ ມັງກອນ 2017.
  • ThinkPad X270 ໜ້າຈໍ 12.5″ ວາງຂາຍເດືອນ ມີນາ 2017.
  • ThinkPad Yoga 370 ໜ້າຈໍ 13.3″ ພັບຈໍໄດ້, ວາງຂາຍເດືອນ ມີນາ 2017.
  • ThinkPad T470 ມີຮຸ່ນທີ່ໃຊ້ Intel Optane ແລະ ກ້ອງ Windows Hello ໃຫ້ເລືອກ, ວາງຂາຍແມ່ນ ເດືອນກຸມພາ 2017.
  • ThinkPad T570  ຮຸ່ນໜ້າຈໍ 15.6″ ມີຮຸ່ນທີ່ໃຊ້  Intel Optane ແລະ ກ້ອງ Windows Hello ໃຫ້ເລືອກ, ວາງຂາຍເດືອນ ມີນາ 2017.
  • ThinkPad T470s ຮຸ່ນເບົາບາງຂອງ series T  ໃສ່ Ram ໄດ້ສູງສຸດ 24GB, ວາງຂາຍເດືອນກຸມພາ 2017.
  • ThinkPad L470  ຮຸ່ນໜ້າຈໍ 14″ ສຳລັບລູກຄ້າທຸລະກິດ, ວາງຂາຍເດືອນ ມີນາ 2017.
  • ThinkPad L570  ຮຸ່ນໜ້າຈໍ 15.6″ ສຳລັບລູກຄ້າທຸລະກິດ, ວາງຂາຍເດືອນ ມີນາ 2017.

ThinkPad T470s ຮຸ່ນສີເງີນ

 

thinkpad-t470s

ThinkPad x270

m3ynul3

ThinkPad Yoga 370

4-8 2-10

ທີ່ມາ: Blognone