imagesພໍດີມື້ນີ້ອາກາດຮ້ອນຫຼາຍນໍ້ ຜູ່ຂຽນເລີຍຂໍຫາຫຍັງເຢັນໆ ດື່ມຄາຍຮ້ອນມາບອກກັນ.
ນໍ້າປັ່ນໝາກໄມ້ສົດຈະອຸດົມໄປດ້ວຍ Enzyme ເຊິ່ງມີຄຸນສົມບັດທີ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງ
ການທໍາງານຂອງລະບົບຍ່ອຍອາຫານຈຶ່ງສົງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດດູດຊືມສານອາຫານທີ່
ຈໍາເປັນໄດ້ຍ່າງມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນແລະຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຂອງແຫຼວໄຫຼວຽນໃປທົ່ວຮ່າງກາຍ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສະນັ້ນເຮົາຈະພາມາຮູ້ວິທີເຮັດ ນໍ້າປັ່ນໝາກມ່ວງໃສ່ໝາກກ້ຽງ

 

​​​​​​•    ສ່ວນປະກອບ
1.    ໝາກມ່ວງຫວານຂະໜາດກາງ 1 ໜ່ວຍ ຕັດເປັນຕ່ອນນ້ອຍ
2.    ນໍ້າໝາກກ້ຽງ 150 ມິລີລິດ
3.    ນໍ້າຕານເຊື່ອມ 30 ມິລີລິດ
4.    ນໍ້າໝາກນາວ 30 ມິລີລິດ
5.    ນົມຂຸ້ນຫວານ 6 ມິລີລິດ
6.    ນໍ້າກ້ອນ 350 ມິລີລິດ ຫຼື ປະມານ 1 ຖ້ວຍເຂົ້າ
7.    ປ່ຽງໝາກກ້ຽງຊອຍ 2 ປ່ຽງ
•    ວິທີເຮັດ
ປັ່ນສ່ວນປະກອບທັງໝົດຍົກເວັ້ນນໍ້າກ້ອນຈົນແຫຼກ ເຂົ້າກັນດີແລ້ວໃສ່ນໍ້າກ້ອນ ແລະປັ່ນຕໍ່ໄປຈົນແຫຼກ ແລະເຂົ້າກັນດີ ແລ້ວແຕ່ງໜ້າດ້ວຍເປືອກໝາກກ້ຽງຊອຍ