12779231_1035720939804093_9198284666022837647_o

ເວີຊັນເຕັມອອກມາແລ້ວສຳລັບສາຣະຄະດີ ທີ່ວ່າຕົ້ນກຳເນີດຂອງ DJ/Producer ຂອງໜຸ່ມ Martin Garrix ຈາກ ‘MTV’ ເຊິ່ງຈະພາທ່ານຕິດຕາມໄປກັບຊິວິດຂອງໜຸ່ມໜ້ອຍ Martin.. ຕັ້ງແຕ່ສະໄໝຄ່າຕົວ $30 (243.000 ກີບ) ໄປຈົນຮອດ ການຂຶ້ນເທິງເວທີລະດັບໂລກ!!! ສ່ວນ Martin Garrix : The Ride ທີ່ກຳລັງເວົ້າຕອນນີ້ຈະສຸດຍອດຊ່ຳໃດລອງໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍ.

https://youtu.be/XGMEw0f11XE

ທີ່ມາ : IN EAR BEAT