Screenshot.13817.1000002Metro Commander ແມ່ນໂປຣແກຣມຈັດການໄຟລ໌ຮູບແບບໃໝ່ ສຳລັບ Windows 8 ເຊິ່ງຈະ
ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດການໄຟລ໌ຕ່າງໆຂອງທ່ານໄດ້ ໃນໂໝດ Metro ຂອງ Windows 8 ໄດ້
ເລີຍ. ໂປຣແກຣມນີ້ໄດ້ແຮງບັນດານໃຈມາຈາກ ຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ປະກາດວ່າຈະມີໃນ Windows
8.1 ທີ່ກຳລັງຈະອອກມາໄວໆນີ້. ຖ້າທ່ານໃດບໍ່ຢາກຖ້າ ຢາກໃຊ້ກ່ອນກໍສາມາດລອງໃຊ້ຜ່ານໂປຣ
ແກຣມນີ້ໄດ້. ຄວາມສາມາດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ Windows Explorer ທົ່ວໄປກໍຄື ທ່ານສາມາດຈັດ
ການໄຟລ໌ອອນໄລ ໂດຍການ Login ເຂົ້າບັນຊີ SkyDrive ຂອງທ່ານໄດ້.

ສາມາດເຂົ້າໄປດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່
http://www.tomsguide.com/us/download/Metro-Commander-Windows-8-,0301-50922.html

ຂະໜາດໂປຣແກຣມເບົາໆເທົ່ານັ້ນ.
ຈຸດເດັ່ນຂອງໂປຣແກຣມ ທີ່ຜູ່ຂຽນມັກທີ່ສຸດກໍຄື ຫາກໃຜມີເພງ Justin Bieber ໂປຣແກຣມມັນຈະລຶບຖິ້ມໂດຍທັນທີ່!
ເອີ້ຍ ບໍ່ແມ່ນ, ເວົ້າຢອກຊື່ໆເດີ້ ຮະຮະຮະ.

Screenshot.13817.1000000