Nokia-Lumia-930-Beauty21ສິ້ນສຸດການລໍຖ້າຂອງຜູ່ທີ່ຊົມໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຮຸ່ນ Lumia ກັບກຳນົດການທາງການໃນການອັບເດດ Lumia Cyan ຫຼື  Windows Phone 8.1 ຈາກບໍລິສັດ Microsoft ຫຼັງຈາກທີ່ມີຂ່າວລືອອກມາ. ກ່ອນນີ້ຫຼາຍໆຂ່າວ ໃນມື້ນີ້ກໍ່ໄດ້ປ່ອຍອັບເດດໃຫ້ Smart Phone Nokia Lumia ລະບົບປະຕິບັດ ການ Window Phone 8 ທຸກຮຸ່ນທົ່ວໂລກແລ້ວ.

 

 

Lumia-Cyan-update_feat

Screen-Shot-2557-07-16-at-9.49.19-AM1ທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ : www.flashfly.net