8-Start1

ຫລັງຈາກທີ່ທາງ Microsoft ໄດ້ປະກາດໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ອັບເດດ Windows ຮຸ່ນເກົ່າໆໃຫ້ເປັນ Windows 10 ກໍຈະມີຂ່າວຜູ່ເສຍຫາຍອອກມາເລື່ອຍໆ ຫລ້າສຸດກໍມີກໍລະນີທີ່ Microsoft ຈົນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ເປັນ ສິບພັນໂດລາ.

ນາງ Teri Goldstein ເຊິ່ງເປັນຜູ່ເສຍຫາຍໄດ້ເວົ້າວ່າ ຄອມພິວເຕິຂອງຕົນໃຊ້ Windows 7 ຢູ່ແຕ່ໄດ້ມີການອັບເດດເປັນ Windows 10 ອັດຕະໂນມັດໂດຍທີ່ນາງບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງ ຫລືອະນຸຍາດຫຍັງເລີຍ ແລະຫລັງຈາກນັ້ນຄອມພິວເຕິຂອງລາວກໍເຮັດວຽກຊ້າລົງເລື້ອຍໆ ຈົນໃນທີ່ສຸດກໍໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ເມື່ອໄປຫາສູນບໍລິການຂອງ Microsoft ກໍແກ້ໄຂບັນຫາບໍ່ໄດ້ ແລະລາວຍັງເວົ້າອີກວ່າ ບໍ່ໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ Windows 10 ມາກ່ອນ ແລ້ວບໍ່ມີໃຜມາຖາມເລີຍວ່າຕ້ອງການອັບເດດ ຫລືບໍ່ ຈົນຕ້ອງເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ໄປຮອດສານເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ

ສ່ວນທາງ Microsoft ກໍໄດ້ຍອມຄວາມດີໆ ແລະຍອມຈ່າຍໃຫ້ Teri Goldstrien ດ້ວຍເງິນ 10,000 ໂດລາ ຍ້ອນວ່າ Microsoft ບໍ່ຢາກໃຫ້ເລື່ອງມັນໄປໄກກວ່ານີ້ ດຽວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈະຫລາຍຂຶ້ນ

ເຊິ່ງໃນມຸມຂອງຜູ່ຂຽນ ອາດເປັນຄວາມຜິດພາດຂອງຜູ່ໃຊ້ເອງກໍໄດ້ ເພາະທາງ Microsoft ກໍມັກຈະມີຫນ້າເດັ້ງຂຶ້ນມາຖາມວ່າຈະອັບເດດ ຫລືບໍ່ແຕ່ຜູ່ໃຊ້ອາດຈະບໍ່ໄດ້ອ່ານແຕ່ກົດອະນຸຍາດໄປໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ຫລືອີກທາງນຶ່ງເມື່ອອັບເດດເປັນ Windows 10 ແລ້ວເຮົາກໍຍັງສາມາດຍ້ອນກັບໄປເປັນເວີຊັນເກົ່າໄດ້ພາຍໃນ 31 ມື້ຢູ່ດີ

ແຕ່ທາງ Microsoft ຍັງບໍ່ຢຸດຄວາມພະຍາຍາມໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ອັບເດດເປັນ Windows 10 ໂດຍອອກມາເຕືອນເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ກ່ອນທີ່ຈະຫມົດກຳນົດການອັບເດດຟຣີໃນວັນທີ່ 29 ເດືອນກໍລະກົດນີ້ ເຊິ່ງຄັ້ງນີ້ຈະເປັນການແຈ້ງເຕືອນແບບເຕັມຫນ້າເລີຍ ຈະມີ 2 ປຸ່ມຄື Upgrade Now (ອັບເດດເລີຍຕອນນີ້) ແລະ Remind me later (ເຕືອນໃຫ້ອັບເດດພາຍຫລັງ) ສ່ວນຢູ່ລຸ່ມສຸດຈະມີໂຕຫນັງສືນ້ອຍໆວ່າ Do not notify me again ບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງເຕືອນອີກສຳລັບໃຜບໍ່ຕ້ອງການອັບເດດແທ້ໆ ໃຫ້ກົດປຸ່ມນີ້

windows10upgrade.0

ທີ່ມາ: Beartai