windows-10-new-start-menu-600

ຫຼາຍໆຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສາຍການຂຽນໂປຣແກຣມອາດຈະງົງວ່າພາສາອອກແບບ ຫຼື design language ແມ່ນຫຍັງ? ຂໍອະທິບາຍສັ້ນໆວ່າ ມັນແມ່ນແນວທາງການອອກແບບ ທີ່ເຮົາຈະເອົາໄວ້ໃຊ້ໃນການອອກແບບໂປຣແກຣມທັງໝັດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໂປຣແກຣມທີ່ທຸກຄົນຮູ້ດີແມ່ນ Material Design ຂອງຝັ່ງ Android ຫຼື  Flat Design ຂອງຝັ່ງ iOS ແລະ ຖ້າເປັນ Microsoft ແມ່ນ Modern UI ທີ່ເຮົາໄດ້ເຫັນກັນໃນ Windows 10 ຈົນພັດທະນາເປັນ “Microsoft Design Language 2” ຫຼື MDL 2 ໃນ Windows 10 ໃນປັດຈຸບັນ.

ຫຼ້າສຸດໄດ້ມີຂ່າວລືວ່າ Windows 10 Update ຮຸ່ນຕໍ່ໄປຢ່າງ Redstone 3 ຈະມາພ້ອມກັບພາສາອອກແບບຮຸ່ນໃໝ່ທີ່ທາງ Microsoft ທີ່ກຳລັງພັດທະນາຢູ່ ໂດຍໃສ່ຊື່ວ່າ “Project NEON” ເຊິ່ງທາງ Cassim Ketfi ຈາກເວັບໄຊ Numerama.com ໄດ້ຢືນຢັນວ່າຈາກຂໍ້ມູນທີ່ເຂົາໄດ້ຍິນມານັ້ນ Project NEON  ຈະຖືກເອີ້ນຊື່ຢ່າງເປັນທາງການວ່າ Metro 2 ເຊິ່ງ Metro ຮຸ່ນ ທຳອິດນັ້ນເຮົາໄດ້ເຫັນກັນໄປແລ້ວໃນ Windows Phone 7 ແລະ Windows 8

groove-design-on-windows-10-600-768x432

ຕາມຂໍ້ມູນນັ້ນບອກວ່າພາສາອອກແບບດັ່ງກ່າວນີ້ມີແນວທາງການອອກແບບໄປໃນທາງ flat ແລະ chrome-less design ເຊິ່ງໂຟກັສ ໄປທີ່ເລື່ອງຂອງຄວາມງ່າຍໃນວຽກງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຄືກັບທີ່ iOS ແລະ Android ໄດ້ເຮັດມາກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ ເມື່ອເອົາຫຼັກການດັ່ງກ່າວມາປະສົມປະສານລົງໃນ Windows 10 ນັ້ນເຮົາກໍຈະພົບກັບ UI ທີ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ສະອາດງາມຕາ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໄວໃຫ້ກັບສ່ວນຂອງ UI ເຊິ່ງທັງ 3 ຢ່າງນັ້ນທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ຍັງຂາດໃນ UI ຂອງ Windows 10 ໃນປັດຈຸບັນ.

ທີ່ມາ: Notebookspec