Microsoft ເຂົ້າສູ່ຍຸກຄວັນຕຳຢ່າງເຕັມໂຕ ນອກຈາກພາສາ C# ແລະ F# ແລ້ວ Microsoft ຍັງມີພາສາຕະກູນ # ອີກຫນຶ່ງໂຕຄື Q# ( ອ່ານວ່າ Q-Sharp) ທີ່ອອກແບບສຳລັບງານຂຽນ Program ເທິງ Quantum Computer ໂດຍສະເພາະ.

ພາສາ Q# ເປີດໂຕຄັ້ງທຳອິດໃນປີ2017 ໂດຍມີໂຄງສ້າງພາສາຄ້າຍຄືກັບ C# ແລະ F# (ມີວົງເລັບປີກກາ ແລະປິດທ້າຍບັນທັດດ້ວຍ ; ) ແຕ່ຄວາມສາມາດ ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາຄືການຈັດການສະຖານະຂອງ (qubit) ເຊິ່ງເປັນຫົວໃຈສຳຄັນຂອງ Quantum Computer ລາຍລະອຽດເບິ່ງໄດ້ຈາກ The Q# Programming Language

ທີ່ຜ່ານມາ Microsoft ເລີ່ມເຜີຍແຜ່ການໃຊ້ງານ Q# ໃນກຸ່ມນັກວິໄຈດ້ານ Quantum ແລະ Source Code ຕົວຢ່າງການຂຽນພາສາ Q# ເຜີຍແຜ່ເທິງ GitHub ແຕ່ຫລ້າສຸດໃນງານ Build2019 ໃນ Microsoft ກໍ່ປະກາດວ່າ ຈະເປີດ Source ທັງ Compilers ແລະ Simulators ຂອງ Q# ນຳ (ຍັງບໍ່ລະບຸຊ່ວງເວລາ) ເຊິ່ງຫນ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້ Q# ແຜ່ຫລາຍໃນວົງກວ້າງຫລາຍຂຶ້ນ

ນອກນັ້ນໃນຊ່ວງເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ Microsoft ຍັງຈັດງານແບບເປີດກວ້າງໃຫ້ນັກພັດທະນາໄດ້ລອງຂຽນໂປຣແກຣມສຳລັບ Quantum Computer ແລະຄັດເອົາ 50 ຄົນທີ່ຜົນງານເດັ່ນ ໄດ້ຮັບເສື້ອ Microsoft Q# ງາມໆ ທີ່ບໍ່ມີຈຳຫນ່າຍຢູ່ໃສໄປຄອງ ແອັດມິນອິດສາຢາກໄດ້ເສື້ອ ເພາະເປັນຮູບແມວ Schrödinger’s Cat ເຊິ່ງເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງໂລກQuantum

ທີ່ມາ:
https://www.blognone.com/node/109638