1

ຫຼັງຈາກທີ່ Gameloft ປ່ອຍໃຫ້ iPhone, iPad ແລະ Android ໄດ້ສຳຜັດເກມສຸດມັນ Modern Combat 5: Blackout ໄປບໍ່ດົນມານີ້ ຕອນນີ້ກໍ່ໄດ້ເປີດໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ງານ Windows Phone ແລະ Windows 8 ໄດ້ສຳຜັດ ຄວາມມັນກັນແລ້ວ ຊຶ່ງໂຕເກມກໍ່ວາງຈຳໜ່າຍໃນລາຄາ $6.99 ເທົ່າກັບ 210 ບາດ ຫຼື 52.500 ກີບ ເຊິ່ງຮອງ ຮັບພາສາໄທເປັນຮູບແບບ ໂດຍຮອງຮັບ Windows Phone ຮຸ່ນທີ່ມີ RAM 1 GB ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງການ ພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງພຽງ 776 MB ສ່ວນໃນ Windows 8 ເລີ່ມຄ່ອຍວາງຈຳໜ່າຍໃນບາງປະເທດແລ້ວ.

 

 

0.modern_combat_5_lede

16b4aad53-f1f0-4e87-919e-8cc42ebd9f927d7c9b8b-105e-4156-9156-604245dc1522

9b0c11a3-53c8-4d18-ad48-a99d6e7510c5 063de596-ba58-404b-88b9-0432aebf6d43 38477a7b-7edf-4672-b690-7d422e8d8673

 

Download Modern Combat 5: Blackout for Windows Phone (210 ບາດ)

Download Modern Combat 5: Blackout for Windows 8 (ຫວຽດນາມ)

 

ທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ : flashfly