tumblr_inline_nvek27v7oB1tzhl5u_1280

ຂ່າວໃຫຍ່ວົງການດາຣາສາດຊ່ວງນີ້. NASA ປະກາດການຄົ້ນພົບຄັ້ງນີ້ວ່າມີນໍ້າເປັນຂອງແຫຼວຢູ່ເທິງດາວອັງຄານໃນຮູບແບບສານລະລາຍເກືອ perchlorate  ຈາກທີ່ຜ່ານມາເຄີຍເຊື່ອວ່ານໍ້າໃນຮູບແບບຂອງແຫຼວບໍ່ສາມາດທົນຢູ່ໃນສະພາບແບບນີ້ໄດ້ ເພາະລະດັບອາກາດຕໍ່າເຮັດໃຫ້ນໍ້າຢູ່ໃນສະພາບຂອງແຫຼວທີ່ອຸນຫະພູມປະມານ 0 – 10 ອົງສາເທົ່ານັ່ນ.

tumblr_inline_nvek14cAvS1tzhl5u_1280

ແຕ່ການຄົ້ນຄັ້ງນີ້ເຫັນວ່າຜິວດາວອັງຄານເຕັມໄປດ້ວຍເກືອ perchlorate ເຮັດໃຫ້ນໍ້າເຫຼືອງເຂັ້ມເຫຼົ້ານີ້ສາມາດຢູ່ໃນສະພາບແຫຼວໄດ້ໃນດັ່ງກ່າວອຸນຫະພູມ. ງານວິໄຈໃໝ່ຍັງຢືນຢັນວ່າເສັ້ນທາງນໍ້າໜ້າຈະເປັນເສັ້ນທາງໃໝ່ ເສັ້ນທາງນໍ້າເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ ແລະຂະຫຍາຍຕົວໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນຂອງດາວອັງຄານກ່ອນຈະຫາຍໄປ, ເຮັດໃຫ້ເຊື່ອໄດ້ວ່າເສັ້ນທາງນໍ້ານີ້ເປັນເສັ້ນທາງເກີດໃໝ່ທີ່ຍັງເປັນວົງຈອນຢູ່.

tumblr_inline_nvek0vstW61tzhl5u_1280

ການທີ່ມີນໍ້າໃນຮູບແບບຂອງແຫຼວເທິງດາວອັງຄານ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ດາວອັງຄານຫຼາຍຂຶ້ນ ຢ່າງໃດກໍດີສານລະລາຍເກືອນີ້ຈະສາມາດຮັບຮອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໄດ້ຫຼືບໍ່ ກໍຍັງບໍ່ແນ່ນອນຊັດເຈນ ທາງນັກວິທະຍາສາດຂອງນາຊ່າເວົ້າວ່າ ຄວາມຍາກຢ່າງນຶ່ງຄືເຮົາມີຕົວຢ່າງດາວທີ່ມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຄືໂລກຂອງເຮົາເອງ ແລະທຸກມື້ນີ້ເຮົາຍັງບໍ່ເຂົ້າໃນຊັດເຈນເທື່ອວ່າ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດກັນ​ແທ້?

ຈົນໃນຕອນນີ້ເສັ້ນທາງນໍ້າທີ່ຍັງພົບເຫັນໃນພູເຂົາທີ່ເຂົ້າໄປຮອດໄດ້ຍາກ ການສົ່ງຫຸ່ນຍົນໄປສຳຫຼວດຢືນຢັນເສັ້ນທາງນໍ້າເຫຼົ່ານີ້ໂດຍກົງອາດຈະຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໄວໆນີ້ ແນວໃດກໍຕາມ ເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະມີທາງນໍ້າໃນບ່ອນອື່ນໆ ທີ່ຍັງບໍ່ພົບເຫັນ ແລະ ສາມາດເຂົ້າສຳຫຼວດໄດ້ງ່າຍກວ່າເສັ້ນທາງທີ່ພົບແລ້ວຕອນນີ້. ຄວາມຍາກຄືການຖ່າຍພາບຄວາມອະອຽດສູງຢໍ້າໃນຈຸດເກົ່າຫຼາຍໆເທື່ອ ໃນແຕ່ລະປີເພື່ອຢືນຢັນວ່າ ເສັ້ນທາງນໍ້ານັ້ນເປັນເສັ້ນທາງເກີດໃໝ່.

ສາມາດເບິ່ງວິດີໂອຈາກ NASA ໄດ້ທາງລຸ່ມນີ້ເລີຍ.