neverwinter-mmo-620x350 Neverwinter ເກມ MMORPG ທີ່ອີງຈາກ franchise ທີ່ໂດ່ງດັງໃນອະດີດ Neverwinter Night
ໄດ້ເປີດໃຫ້ຫຼິ້ນ Beta ຟຣີແລ້ວ. ມາເບິ່ງວິດີໂອເປີດໂຕອັນສວຍງາມ ແລະສຸດແຈ່ມ ທີ່ບັນດານັກພະຈົນໄພ
ພະຍາຍາມປົກປ້ອງເມືອງ Neverwinter ໄວ້.
ໃຜສົນໃຈຢາກລອງເບິ່ງ ສາມາດເຂົ້າໄປລົງທະບຽນ ແລະດາວໂຫລດໄດ້ເລີຍທີ່:
http://www.playneverwinter.com/

ທ່ານໃດຈະລອງແດ່? ສະແດງຄຳເຫັນຂອງທ່ານໄດ້ທາງລຸ່ມເລີຍ.