nexແອັບຯຟັງເພງໃນ Android ນັ້ນມີຢ່າງມາກໜ້າຫຼາຍຕາ ມີມາໃຫ້ໃຊ້ກັນເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງຜູ່ຂຽນເອງກໍໄດ້ລອງມາ
ເກືອບວ່າໝົດແລ້ວ ແຕ່ລະອັນກໍມີຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ ຂອງໃຜມັນ, ເຖິງວ່າລອງມາແລ້ວນັບບໍ່ຖ້ວນ ແຕ່ຜູ່ຂຽນກໍຍັງ
ບໍ່ພົບອັນທີ່ຖືກໃຈອີ່ຫລີເລີຍ, ອັນທີ່ໃຊ້ສະດວກຜັດ UI ບໍ່ງາມ, ອັນມັນງາມ ຜັດຊ້າ ໃຊ້ບໍ່ສະດວກ ຯລຯ. ຫຼ້າ
ສຸດກໍໄດ້ພົບແອັບຯຟັງເພງທີ່ຫາມາຢ່າງດົນນານແລ້ວ ເຊິ່ງແອັບຯດັ່ງກ່າວກໍແມ່ນແອັບຯທີ່ຂຽນຫານີ້ລະເນາະ
(ຫຼື ມັນສິແມ່ນອັນອື່ນໄດ້ແນວໃດ ຮະຮະ) ຊື່ວ່າ NexMusic.
ຈຸດດີທີ່ຜູ່ຂຽນມັກທີ່ສຸດກໍຄື UI ທີ່ທັນສະໄໝ, ຮຽບງ່າຍ ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງແລ້ວບໍ່ເບື່ອ. ນອກນັ້ນຍັງມີປະສິດຕິ
ພາບ ແລະຄວາມສາມາດຄົບໝົດ, ໂດຍມີຄວາມສາມາດທີ່ດຶງຮູບສິນລະປິນ, ປົກອະລະບ້ຳມາຈາກອິນເຕີ
ເນັດໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ໄຟລ໌ເພງຂອງເຮົາບໍ່ມີຮູບຕິດມານຳ.
Screenshot_2013-07-25-12-01-33

ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈຢາກໃຊ້ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ໃນ Google Play ຫຼື ເຂົ້າໄປຕາມລິ້ງດ້ານລຸ່ມນີ້ເລີຍ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.locomain.nexplay