ຈາກເຫດການຫລ້າສຸດທາງ ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມ ແລະການສື່ສານ ໄດ້ອອກມາປະກາດແຈ້ງການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວກ່ຽວກັບການແຜ່ລະບາດຂອວງ Ransom-worm  WannaCrypt ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດຕາມເອກະສານຕົ້ນສະບັບລຸ່ມນີ້

https://www.laocert.gov.la/ftp_upload/doc_internet_warn/Noticefication%20from%20MPT_20170515143934.pdf