PrtScrLogo-150

ສຳລັບໂປຣແກຣມທີ່ວ່ານີ້ ມີຊື່ວ່າ PrtScr ເຊິ່ງແນ່ນອນລະເນາະວ່າເປັນໂປຣແກຣມຟຣີ
ສາມາດດາວໂຫລດໄປໃຊ້ໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຕ່ປະການໃດ ການດາວໂຫລດ
ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍໄປທີ່ http://www.fiastarta.com/PrtScr/ ກໍຈະພົບກັບໜ້າເວັບໄຊ
ຂອງໂປຣແກຣມດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຄລິກທີ່ຫົວຂໍ້ Download ດ້ານເທິງ ແລ້ວຄລິກທີ່ປຸ່ມ Download
ເພື່ອດາວໂຫລດ PrtScr ມາ.

ຫຼັງຈາກດາວໂຫລດມາຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເຮົາກໍຈະໄດ້ໄຟລ໌ຊື່ PrtScrSetup.exe ກໍໃຫ້ຄລິກສອງເທື່ອ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຕິດຕັ້ງ ເຊິ່ງການຕິດຕັ້ງ ກໍງ່າຍດາຍ ພຽງແຕ່ຄລິກ Next ໄປສາມຄັ້ງ ແລ້ວກໍຄລິກ Install ຈາກນັ້ນ ມັນກໍຈະຕິດຕັ້ງໂຕເອງລົງໃນລະບົບຂອງເຮົາ ແລ້ວກໍຄລິກ Finish ກໍເປັນອັນຮຽບຮ້ອຍ.

ຫຼັງຈາກຕັ້ງໂປຣແກຣມແລ້ວໆ ຫາກເຮົາເລືອກໃຫ້ເປີດໂປຣແກຣມຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ ໂປຣແກຣມ PrtScr ກໍຈະຂຶ້ນເປັນໜ້າມາໃຫ້ເຮົາເລືອກບ່ອນ
ທີ່ເຮົາຕ້ອງການຈັບພາບໜ້າຈໍ ຫາກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການຈັບພາບໜ້າຈໍເທື່ອ ກໍກົດ ESC ເພື່ອປິດໄປກ່ອນ.

 

PrtScr captureprtscr - Microsoft Word 3

ໃຫ້ສັງເກດດ້ານຂວາລຸ່ມຂອງຈໍ ຕຳແໜ່ງຂອງ Tray bar ຈະເຫັນໄອຄອນຂອງ PrtScr ປະກົດຂຶ້ນມາ ເປັນຮູບໂຕກາຕູນຜົມສີບົວ
ເຊິ່ງຫາກຄລິກຂວາ ເຮົາຈະພົບວ່າມີເມນູ Capture Now ຄືຈັບພາບຕອນນີ້ເລີຍ ຫຼື Capture in 5 sec ຈັບພາບໂດຍນັບຖອຍຫຼັງ 5
ວິນາທີ ແລະ Capture in 30 sec ຄືຈັບພາບໂດຍນັບຖອຍຫຼັງ 30 ວິນາທີ ແລະນອກຈາກນັ້ນ ກໍຍັງສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ໂດຍຄລິກ
Show Settings ໃນໜ້າ Settings ເຮົາສາມາດຕັ້ງຄ່າຂອງປຸ່ມລັດ ຫຼື Hot key ເພື່ອຈັບພາບໜ້າຈໍໄດ້ ແລະລະບຸໄດ້ວ່າ ຫຼັງຈາກຈັບ
ພາບແລ້ວ ໃຫ້ໂປຣແກຣມເຮັດຫຍັງຕໍ່ໄປ ແລ້ວກໍຄ່າອື່ນໆ ອີກຈຳນວນນຶ່ງໃຫ້ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ ເຊັ່ນ ນາມສະກຸນໄຟລ໌ທີ່ຕ້ອງການ
ໃຫ້ບັນທຶກພາບ ເປັນຕົ້ນ.

PrtScr 4

ກໍຫວັງວ່າ ໂປຣແກຣມນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທ່ານຜູ່ອ່ານທີ່ ສົນໃຈ ແລະຢາກຮູ້ວິທີຈັບພາບໜ້າຈໍກັນເນາະ.

ຂຽນໂດຍ: au8ust