quickoffice-128      ເມື່ອຄຶດຮອດໂປຣແກຣມທີ່ສາມາດເປີດໄຟລ໌ເອກະສານພວກ Microsoft ເທິງມືຖືໄດ້
ຜູ່ອ່ານຄົງຄິດຮອດໂປຣແກຣມຍອດນິຍົມເຊັ່ນ Quick office ນີ້ ເຊິ່ງມີຄວາມສາມາດໃຫ້
ເຮົາໄດ້ເປີດໄຟລ໌ເອກະສານ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂ ໄດ້ຢ່າງສະ
ດວກສະບາຍ. ເຊີ່ງຄວາມສາ
ມາດຂອງໂປຣແກຣມກໍດີຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ເມື່ອ Google ໄດ້ຊື້ກິດຈະການ ຂອງ Quick office
ແລ້ວນໍາໄປພັດທະນາຕໍ່ເຮັດໃຫ້ Quick office ໃນມື້ນີ້ ຍິ່ງດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະມື້ນີ້ Google
ກໍ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ຜຸ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ ສາມາດໂຫລດມາໃຊ້ໄດ້ຟຣີໆຜ່ານບັນຊີຂອງ Google mail
ຫລັງຈາກກ່ອນຫນ້ານີ້ Google ປ່ອຍໃຫ້ ພຽງແຕ່ Google 
App Business ໄດ້ໃຊ້ກ່ອນ.
Quick office ຈາກແຕ່ກ່ອນ ຈະມີທັງ ແບບທໍາມະດາ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ໃຊ້ຟຣີ ແລະ ແບບໂປຣ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເສີຍເງິນເພີ່ມຈະ
ບໍ່ມີອີກແລ້ວ. ສໍາຫລັບຜູ່ທີ່ຢັງໃຊ້ແບບ Quickoffice Proແລະ Quickoffice Pro HD ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ອັບ
ເກຣດມາເປັນເວີຊັ່ນໃຫມ່ນີ້.
Google ໄດ້ເພີ່ມຄວາມສາມາດ ໃຫ້ Quickoffice  ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວນກັນກັບ Google Drive ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ່
ໃຊ້ບໍ່ກັງວົນເລື່ອງພື້ນໃນການຈັດເກັບເອກະສານ ແລະຢັງສະດວກສາມາດນໍາຕິດໂຕໄປໃສມາໃສນໍາກໍ່ໄດ້.

Screenshot_2013-09-20-10-44-30         22     11 ສໍາຫລັບ Android ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quickoffice.android ຂອບໃຈຂ່າວຈາກ: googledrive.blogspot.com