main ຫ່າງຫາຍໄປສອງເດືອນຕັ້ງແຕ່ມີຂ່າວມາແລ້ວ ມື້ນີ້ Rovio ອອກມາເຜີຍຂໍ້ມູນຊຸດໃຫມ່
ຂອງວ່າທີ່ເກມແຂ່ງລົດໃນຊີຣີ Angry Bird ໃນຊື່ Angry Birds Go! ແລ້ວ.

 

 

url

ໃນວິດີໂອສັ້ນໆຂອງ Rovio ບອກວ່າ Angry Birds Go! ນັ້ນພັດທະນາສຳເລັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະໃກ້ຈະເປີດໂຕໄວໆນີ້
ໂຕເກມເປັນແນວແຂ່ງລົດແນ່ນອນ (ຄົນຢາກໄດ້ແບບ Temple Run ກໍຕ້ອງລໍຖ້າຕໍ່ໄປ) ແລະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນຸນ
ຈາກເຈົ້າຂອງທິມແຂ່ງລົດສູດນຶ່ງຢ່າງ Red Bull ນຳອີກ.

ທີ່ຍັງເປັນປິດສະຫນາຄືລະບົບການຫລິ້ນ ເຊິ່ງໃນວິດີໂອໃບ້ມາທັງການແຂ່ງແບບໃຊ້ຄວາມສາມາດພິເສດຂອງໂຕລະຄອນ
ໃນການກໍກວນຄູ່ແຂ່ງໄດ້ ແລະອາດຈະປັບແຕ່ງລົດແບບທີ່ເຄີຍເຫັນໃນ Bad piggies ຄືກັນກໍເປັນໄດ້.

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ Rovio YouTube