Samsung Galaxy Note Exploded

ຫຼັງຈາກຫາກໍເປີດໂຕ ແລະມີກະແສຕອບຮັບທີ່ດີທີ່ຖືວ່າມັນຄືໂທລະສັບທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກ Samsung ໄດ້ບໍ່ດົນມານີ້ ກໍເກີດອາເພດຂຶ້ນເມື່ອມີການແຈ້ງຢູ່ຕາມສັງຄົມອອນລາຍວ່າ ໂທລະສັບ Samsung Galaxy Note 7 ໄດ້ມີການລະເບີດ ໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມີການແຈ້ງກໍລະນີເຄື່ອງລະເບີດ, ແບັດບວມ ຫຼື ເປື່ອຍ ລວມກັນເຖິງ 35 ກໍລະນີແລ້ວ.

ເຊິ່ງຫຼັງຈາກ Samsung ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ໄດ້ໂຈະການແຈກຈ່າຍໂທລະສັບຮຸ່ນດັ່ງກ່າວໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ປັດຈຸບັນທາງ Samsung ກໍໄດ້ອອກແຈ້ງການຮຽກເກັບໂທລະສັບ Galaxy Note 7 ຂອງຕົນເອງກັບຄືນແລ້ວ ໂດຍຜູ່ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ໂທລະສັບຮຸ່ນດັ່ງກ່າວໃນປະເທດລາວ ແມ່ນໃຫ້ພົວພັນກັບຮ້ານທີ່ທ່ານທຳການຊື້ ເພື່ອປ່ຽນເຄື່ອງໃໝ່ໄດ້. ເຊິ່ງສຳລັບຮ້ານ LTH ແມ່ນໃຫ້ລໍຖ້າຈົນເຖິງປະມານເດືອນ 10 ຄ່ອຍປ່ຽນເຄື່ອງໃໝ່ໄດ້ ເພາະຖ້າເຄື່ອງຊຸດໃຫມ່ເຂົ້າມາຢູ່ (ອ້າງອີງໂດຍ MobileTalk)

ທາງ Samsung ບອກວ່າ ບັນຫາແບັດເຕີຣີລະເບີດໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີໂອກາດໜ້ອຍກວ່າ 0.1 % ຂອງຈຳນວນທີ່ຜະລິດອອກມາ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ງ່າຍໆ ພຽງປ່ຽນແບັດເຕີຣີ ແຕ່ Samsung ນັ້ນຕ້ອງການໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ມອບຄວາມປອດໄພໃຫ້ລູກຄ້າ ຈຶ່ງທຳການປ່ຽນໜ່ວຍໃໝ່ໃຫ້ເລີຍ ເຊິ່ງເປັນຊຸດທີ່ແບັດຜະລິດຈາກໂຮງງານອື່ນ ທີ່ທົດສອບແລ້ວວ່າບໍ່ມີບັນຫາ.

ຫາກທ່ານໃດບໍ່ຕ້ອງການປ່ຽນເຄື່ອງໃໝ່ ກໍລອງນຳໃຊ້ວິທີທີ່ຄົນໃຈດີດ້ານລຸ່ມນີ້ ແນະນຳມາເບິ່ງ ເຂົາວ່າມັນເປັນວິທີການສາກ Galaxy Note 7 ທີ່ປອດໄພວ່າຊັ້ນ…

Samsung Galaxy Note Exploded meme

Funny-Twitter-reactions-to-Samsungs-Galaxy-Note-7-battery-issue