m272qq8bc3mmlynvnhkn

ຍັງບໍ່ມີການກ່າວເຖິງໃດໆວ່າມັນຈະຂາຍມື້ໃດ? ລາຄາເທົ່າໃດ? ຫຼື ທ່ານຈະຕ້ອງຂາຍໄຕຂ້າງນຶ່ງເພື່ອຊື້ມັນຫຼືບໍ່? ແຕ່ມື້ນີ້ທາງ SanDisk ໄດ້ເປີດໂຕ prototype ຫຼື ຕົ້ນແບບກາດ 1TB SDXC ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍ່ມີທາງຖ່າຍຮູບ ແລະ ວິດີໂອໄດ້ເຕັມງ່າຍໆ.

siecbpoihkcfhefo6mxeບໍລິສັດ SanDisk ທີ່ເປັນບໍລິສັດລູກຂ່າຍຂອງ Western Digital ໄດ້ປ່ອຍຕົ້ນແບບນີ້ ໂດຍສ້າງຄວາມຮືຮາໄດ້ຫຼາຍໃນ ງານສະແດງຮູບຖ່າຍ Photokina 2016 ໃນມື້ນີ້ ເຊິ່ງມັນຖືເປັນການຕໍ່ຍອດ ຫຼັງຈາກພວກເຂົາເປີດຮຸ່ນ 512GB ໄປແລ້ວ ໃນສອງສາມປີກ່ອນ. ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນແບບເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງວ່າມັນບໍ່ໜ້າຈະອອກມາໃຫ້ໄດ້ໃຊ້ໄວໆນີ້ ແຕ່ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າມັນຕ້ອງແພງແນ່ນອນ ເພາະຮຸ່ນ 512GB ທີ່ຂາຍໄປກ່ອນໜ້າ ແມ່ນໄດ້ຂາຍໃນລາຄາເຖິງ $800, ດັ່ງນັ້ນບໍ່ຕ້ອງຫວັງວ່າໃຜຈະຊື້ມາເປັນຂອງຂວັນ ແຈກກັນງ່າຍໆດອກເນາະ.

ຂ່າວຈາກ: gizmodo