ລາຍການ Science Talk ຕອນທີ 12 ປະຈຳວັນທີ 14 ສິງຫາ 2013

999121_185359921642797_1596721495_n

ກົດເພື່ອຟັງໄດ້ທີ່ນີ້
[ca_audio url_mp3=”https://ecorneronline.com/scitalkmp3/ep12scitalk_14_08_2013.mp3″ url_ogg=”” align=”center”]

ຫລືກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດ (ໂດຍການຄລິກຂວາເລືອກ Save Link As)

ໃນລາຍການ Science Talk ຕອນທີ 12 ນີ້ຈະກ່າວເຖິງພະຍາດຕ່າງໆທີ່ມາພ້ອມຝົນ ໂດຍສະເພາະ
ບັນດາພະຍາດຕິດຕໍ່ ເຊິ່ງຈະນຳສະເຫນີວ່າມີພະຍາດແນວໃດ ໂດຍແບ່ງເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ໆຄື:

 

1. ກຸ່ມພະຍາດທຳອິດທີ່ມັກພໍ້ເລື້ອຍໆເມື່ອມີຝົນ ແມ່ນໂຣກກ່ຽວກັບລະບົບທາງເດີນອາຫານ
ເຊັ່ນ ຖອກທ້ອງ, ອາຫານເປັນພິດ ຫລືໄຂ້ທໍລະພິດ ນອກນັ້ນກໍອາດມີຕັບອັກເສບຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັສ
ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ມັກມີເຊື້ອພະຍາດປະປົນຫລືປົນເປື້ອນໃນນ້ຳດື່ມ, ໃນອາຫານໂດຍສະເພາະອາ
ຫານທີ່ປຸງແຕ່ງບໍ່ສຸກ ຫລືການຄົວກິນບໍ່ສະອາດ ເຊິ່ງອາການສ່ວນໃຫຍ່ມີຕັ້ງແຕ່ເຈັບທ້ອງ ຖອກ
ທ້ອງເລັກນ້ອຍ ໄປຈົນເຖິງຂັ້ນຮຸນແຮງ ຫລືເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳຈົນເຖິງຂັ້ນອັນຕະລາຍແກ່ຊີ
ວິດກໍມີ

2. ກຸ່ມທີສອງເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອຜ່ານບາດແຜ ເຊິ່ງໃນກຸ່ມນີ້ພະຍາດທີ່ດັງແລະຄຸ້ນ
ຊື່ກໍແມ່ນ ພະຍາດຍ່ຽວຫນູ ຫລື ເລັບໂຕສໄປໂຣຊິສ ເຊິ່ງເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດມາສູ່ຄົນ ຍ້ອນ
ເຊື້ອພະຍາດທີ່ຊື່ວ່າ Leptospira sp ເຊິ່ງມັກປົນຢູ່ໃນນ້ຳຍ່ຽວຂອງຫນູ, ງົວ, ຄວາຍ ແລະອາດຈະມີ
ຍ່ຽວຂອງສັດໃກ້ໂຕເຊັ່ນ ຫມາແລະແມວ (ແຕ່ເປັນຫຍັງເອີ້ນວ່າພະຍາດຍ່ຽວຫນູຢ່າງດຽວ???)
ເຊິ່ງການຮັບເຊື້ອນີ້ແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ຍ້ອນຄົນມີບາດແຜ ຫລືຜິວຫນັງແຊ່ນ້ຳດົນໆ ເຮັດໃຫ້ເຊື້ອຊຶມ
ເຂົ້າໄປມາໃນຮ່າງກາຍໄດ້ ນອກນັ້ນກໍອາດເຂົ້າຜ່ານຕາ ແລະປາກ ຫາກມີນ້ຳເປື້ອນແລະມີເຊື້ອນີ
ຟົ້ງມາໃສ່.

3. ກຸ່ມທີ່ສາມເປັນກຸ່ມພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງລະບົບຫັນໃຈ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ກໍເປັນອາການທີ່ເຮົາຄຸ້ນ
ເຄີຍກັນດີເຊັ່ນ ໄຂ້ຫວັດ ແລະໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ຮວມທັງເຈັບຄໍ, ຫລອດລົມອັກເສບ ແລະ ປອດບວມ
ພະຍາດເຫລົ່ານີ້ສ່ວນໃຫຍ່ຕິດຈາກການໄດ້ຮັບເຊື້ອໄວຣັສ ທີ່ອາດຈະມານຳຜູ່ອື່ນທີ່ມີເຊື້ອຢູ່ແລ້ວ
ຜ່ານການໄອ ການຈາມ ຫລືໄປສຳຜັດວັດຖຸທີ່ມີເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວຢູ່ເຊັ່ນຜ້າ, ຈອກ, ຖ້ວຍ, ບ່ວງ,
ຣີໂຫມດ, ບ່ອນໄຂປະຕູ ແລະອື່ນໆ. ເນື່ອຈາກອາການຊຸ່ມໃນຍາມຝົນເຮັດໃຫ້ເຊື້ອໄວຣັສ ມີຊີວິດຢູ່
ໄດ້ດົນຂຶ້ນ ຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບເຊື້ອໄວຣັສໄດ້ງ່າຍແລະຫລາຍຂຶ້ນນັ້ນເອງ.

4. ກຸ່ມທີ່ສີ່ແມ່ນກຸ່ມພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກຍຸງ ເຊິ່ງທີ່ດັງໆກໍແມ່ນໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະຍັງມີໄຂ້ມາລາເຣຍ
ເນື່ອງຈາກຍາມຝົນມີນ້ຳຂັງຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ຍຸງແຜ່ຂະຫຍາຍພັນໄດ້ໄວຂຶ້ນ ຈຳນວນເລີຍເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນ
ໂອກາດໃນການຖືກຍຸງກັດກໍຫລາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ.

ສຳລັບເລື່ອງໄຂ້ເລືອດອອກຕິດຕາມຟັງລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ Science Talk EP13
5. ກຸ່ມພະຍາດຕິດຕໍ່ສຸດທ້າຍແມ່ນກຸ່ມພະຍາດກ່ຽວກັບຕາ ຫລັກໆກໍແມ່ນຕາແດງ

ເຊິ່ງໃນຕອນທີ 12 ນີ້ທ້າຍລາຍການໄດ້ລົມລາຍລະອຽດກັນເລື່ອງພະຍາດຕາແດງຫລາຍສົມຄວນ
ຕິດຕາມຟັງໄດ້ເດີ້

1173646_185497738295682_54394696_n

 

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຟັງລາຍການ Science Talk ຄືນຫລັງໄດ້ເປັນປະຈຳຜ່ານທາງເວັບໄຊ

www.ecorneronline.com ແລ້ວເຂົ້າເມນູ SciTalk

ຫລືຕິດຕາມຟັງລາຍການສົດໆພ້ອມຮ່ວມແລກປ່ຽນສົນທະນາກັນໃນລາຍການ ທຸກໆວັນຈັນ ຫາ
ວັນເສົາ ເວລາ 21-22ໂມງ ທາງຄື້ນວິທະຍຸນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ FM98.8MHz (Butterfly Radio)

ຕິດຕໍ່ແລະຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ທີ່:
Facebook: www.facebook.com/laosci
Twitter: @lao_sci
Email: laossci@gmail.com