18mncb01izja7jpg

ໃຜຍັງຈື່ໆຍີ່ຫໍ້ໂມງ Seiko ທີ່ຖືວ່າດັງໆແລະນິຍົມກັນໃນສະໄໝແຕ່ກີ້ແດ່? ເຊິ່ງດ້ວຍຄວາມຢາກລ້ຳໜ້າຂອງບໍລິສັດ Seiko ເອງ ພວກເຂົາກໍເຄີຍຜະລິດໂມງຮຸ່ນ UC-2000 ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: Wrist Information System ແລະຖືເປັນການພະຍາຍາມຢາກສ້າງອຸປະກອນສວມໃສ່ Wearable ແລະ ຄອມພິວເຕີພົກພາໃນຍຸກນັ້ນ. ແນ່ນອນລະວ່າທ່ານເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ຫຼາຍເກີນກວ່າການປ້ອນຂໍ້ມູນປະມານ 2K, ເບິ່ງເວລາ ແລະ ໃຊ້ຈັກຄິດໄລ່.

ເບິ່ງຈາກຮູບດ້ານເທິງພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າໂມງນັ້ນມີແປ້ນພິມເປີເຈີ້ບັກໃຫຍ່ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວມັນກໍບໍ່ໄດ້ໃຫຍ່ເຖິງຂະໜາດນັ້ນ ໂດຍແປ້ນພິມທີ່ມີຊື່ຮຸ່ນວ່າ UC-2100 ນັ້ນມີຂະໜາດເທົ່າໆ Smartphone ໃນປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນ. ຍັງບໍ່ໝົດທາງຍັງສາມາດຊື້ຮຸ່ນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ UC-2200 ທີ່ມາພ້ອມເຄື່ອງພິມຂະໜາດນ້ອຍ, RAM ຂະໜາດ 4K ແລະ ROM 26K ທີ່ມາກັບ Application ROM pack ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໄດ້ (ມີ Microsoft Basic, ROM pack ອື່ນໆຍັງມີເກມ ແລະ ແອັບແປພາສາອັງກິດເປັນຍີ່ປຸ່ນນຳ). ຈະວ່າແລ້ວແປ້ນພິມ UC-2200 ນີ້ແມ່ນປ່ຽນໂມງຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນ PC ທີ່ມີໜ້າຈໍຂະໜາດນ້ອຍສຸດໆພຽງແຕ່ 10×4 ໂຕອັກສອນເທົ່ານັ້ນ.

18mncb01d7gi2jpg

ໃນປີ 1984 ການຈະຊື້ Wrist Information System ນັ້ນແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຈົກເງິນເຖິງ $300 ເຊິ່ງທຽບກັບປັດຈຸບັນແມ່ນປະມານ $624, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຫັນເລີຍວ່າໂທລະສັບມືຖືໃນປັດຈຸບັນນັ້ນຖືກໄປເລີຍ. ເມື່ອເຫັນແປ້ນພິມໃຫຍ່ໆຢູ່ຂໍ້ມືແລ້ວ ຜູ່ຂຽນກໍອົດຄຶດເຫັນ Hackerman ຈາກຮູບເງົາ Kung Fury ບໍ່ໄດ້ ຮະຮະ.

What a hack!
ຊຽນ Hack ຂັ້ນເທບຄົນທຳອິດຂອງໂລກ?

ຂ່າວຈາກ: gizmodo