skintrack-change-skin-to-touchscreen-02

ທີມວິໄ­ຈຈາກ Future Interfaces Group ທີ່ Carnegie Mellon University ໂດຍທົດສອບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຈະປ່ຽນຜິວໜັງແຂນຂອງຄົນເປັນ Touch-Sensitive Panel ສຳ­ລັບ Smartwatch ຫລືເອີ້ນວ່າໃຊ້ຜິວ­ໜັງຄົນແທນໜ້າຈໍ Touchscreen ໂດຍເອີ້ນໂຄງ­ການນີ້ວ່າ ລະ­ບົບ SkinTrack

skintrack-change-skin-to-touchscreen-01

ລະ­ບົບ SkinTrack ນີ້ ມີການເຮັດວຽກງານລະ­ຫວ່າງເຊັນເຊີຂອງໂມງ ເຂົ້າກັບແຫວນພິ­ເສດທີ່ຜູ່ໃຊ້ໃສ່ຢູ່ ໂດຍເຊັນເຊີຈະເຮັດວຽກກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງນິ້ວຢ່າງແມ່ນຢຳ ທັນ­ທີທີ່ແຕ້ມຫລືແຕະເທິງຜິວ­ໜັງ ຈະຕອບສະ­ໜອງຕາມທີ່ສະແດງຂອງໜ້າຈໍ ເຮັດໃຫ້ແຂນຂອງເຮົາເປັນດັ່ງສ່ວນຂະ­ຫຍາຍຂອງຈໍສຳຜັດເທິງ Smartwatch ເຮັດໃຫ້ພິມຂໍ້­ຄວາມຫລືການແຕ້ມຫຍັງເທິງ  Smartwatch ໄດ້ສະ­ດວກສະບາຍຂຶ້ນ ຜ່ານທາງແຂນຂອງເຮົາ

skin-touch-ring

ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງນະວັດຕະກຳໃໝ່ທີ່ບໍ່ຕ້ອງສັ່ງງານໂດຍຕ້ອງແຕະທີ່ໜ້າຈໍ Smartwatch ຈໍນ້ອຍໆອີກຕໍ່ໄປ ເຖິງຢ່າງ­ໃດກໍຕາມ SkinTrack ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການວິ­ໄຈເທົ່ານັ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ມີແຜນ­ທີ່ຈະອອກຈຳ­ໜ່າຍໃນໄວໆນີ້

ທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ: it24hrs