mainສົງຄາມພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນເທິງ Cloud ເລີ່ມອີກຄັ້ງ ເມື່ອອາທິດກ່ອນຫາກໍມີຂ່າວວ່າ Box ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ຟຣີຈາກ
5GB ເປັນ 10GB ມື້ນີ້ເປັນຄິວຂອງ SkyDrive ແຕ່ສະເພາະຮຸ່ນ Pro. SkyDrive Pro ເປັນ SkyDrive ເວີຊັນ
ອົງກອນທີ່ມາພ້ອມກັບ Office 365, Office 2013 ຫລື SharePoint Online.

 

 

1

ຫລ້າສຸດໄມໂຄຣຊອບປະກາດເພີ່ມພື້ນທີ່ຂອງຜູ່ໃຊ້ SkyDrive Pro ຈາກເດີມ 7GB ມາເປັນ 25GB ແລະສາມາດຊື້ເພີ່ມໄດ້ສູງທີີ່ສຸດ 100GB ຕໍ່ຜູ່ໃຊ້ນຶ່ງຄົນ (ຄິດລາຄາ 0.2 ໂດລາ ຕໍ່ GB ຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນ)

ນອກຈາກນີ້ໄມໂຄຣຊອບຍັງເພີ່ມຫນ້າ Shared with Me ສຳລັບເວັບ SkyDrive Pro ເພື່ອໃຫ້ເອກະສານທີ່ຄົນອື່ນແຊມາໃຫ້ເຮົາແບບງ່າຍໆ (ແບບດຽວກັບທີ່ Google Drive ມີ)

 

ຂໍຂອບໃຈຂໍມູນຈາກ blognone