steve jobsຫລັງ​ຈາກ​ເປັນ​ຂ່າວ​ມາ​ໄດ້​ໄລຍະ​ນຶ່ງ​ວ່າ​ທາງ Sony Pictures ນຶ່ງ​ໃນ​ຫນ່ວຍ​ທຸລະກິດ​ຜະລິດ​ຫນັງຂອງ Sony ຕຽມ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຫນັງ​ກ່ຽວກັບ​ຊີວິດ​ຂອງ Steve Jobs ຈາກ​ຫນັງສື​ຊີວະປະຫວັດ​ທີ່​ຂຽນ​ໂດຍ Walter Isaacson ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2011 ໃນ​ທີ່ສຸດ​ທາງ Sony Pictures ປະ​ກາດ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ຍົກ​ເລີກ​ການສ້າງຫນັງ​ເລື່ອງ​ນີ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ເຖິງວ່າ​ບົດ​ຈະ​ຂຽນ​ສຳເລັດ​ແລ້ວ​ກໍ​ຕາມ.

 

 

ທາງ Sony Pictures ບໍ່​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ຊີ້ແຈ້ງ​ເຫດຜົນ​ໃນ​ການ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ສ້າງເລື່ອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ​ປະຕິເສດ​ທີ່​ຈະ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ໃດໆ ຈາກ​ສື່​ມວນ​ຊົນ​ກ່ຽວກັບ​ຫນັງ​ເລື່ອງ​ນີ້ ແນວໃດ​ກໍ​ຕາມ ຫາກ​ຍ້ອນ​ກັບ​ໄປ​ພິຈາລະນາ​ຂ່າວ​ເກົ່າ ກໍ​ຈະ​ພົບ​ວ່າ​ມີ​ບັນຫາ​ທັງ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ການ​ຫາ​ນັກ​ສະແດງ​ຫລັກ​ຂອງ​ເລື່ອງ​ທີ່​ຈະ​ຫລິ້ນ​ເປັນ​ຕົວ Jobs ເອງ (ມີ​ຂ່າວ​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ Christian Bale ແຕ່​ຕົກລົງ​ບໍ່​ໄດ້) ລວມ​ເຖິງ​ຂ່າວ​ທີ່​ວ່າ​ຕົກລົງ​ຈຳນວນ​ເງີນ​ກັບ​ຜູ່ກຳ​ກັບ​ຢ່າງ David Fincher ບໍ່​ໄດ້.

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ:  Fast Company