assassins-creed-unity-logoTony Moore ຜູ່ທີ່ແຕ້ມກາຕູນ The Walking Dead ລ່າສຸດລາວ ແລະ ໝູ່ຂອງລາວ Rob Zombie ກຽມທີ່ຈະເປີດໂຕກາຕູນສັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈມາຈາກເກມ Assassin’s Creed Unity ໂດຍຈະເປີດໂຕກາຕູນນັກຂ້າຂອງພວກເຂົາໃນງານ Comic-Con 2014 ວັັນທີ່ 25 ກໍລະກົດ 2014

4b40c3e82fb56fe4d764f1c858f5487b-700x357

ອັນນີ້ຕ້ອງບອກໄວ້ກ່ອນວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນໂດຍກົງຈາກ Ubisoft ແຕ່ມາຈາກຕາຕະລາງກຳນົດການຂອງງານ Comic-Con ເຊິ່ງໄດ້ ໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ລາຍລະອຽດຂອງຕົວເດັ່ນ Arno ຈາກເກມ Assassin’s Creed Unity ຫລາຍຂື້ນ ແລະ ມີການເປີດໂຕ ກາຕູນສັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈມາຈາກເກມ Assassin’ Creed Unity ໂດຍສີມືຂອງ Rob Zombie ແລະ Tony Moore ພ້ອມທັງ ມີການຖາມ-ຕອບຈາກທີມພັດທະນາອີກດ້ວຍ

Tony_Moore

ເອົາເປັນວ່າໃນວັນທີ 25 ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ຂໍ້ມູນໃໝ່ໆຈາກເກມນັກຂ້າພາກໃໝ່ນີ້ພ້ອມທັງລາຍລະອຽດຂອງກາຕູນທີ່ກ່າວມາເຊິ່ງຕອນນີ້ ເຮົາເອງກໍຍັງບໍ່ຮູ້ກຳນົດການອອກ ຫຼື ລາຍລະອຽດອື່ນໆນອກຈາກນີ້, ສ່ວນຜູ່ຊື່ Rob Zombie ຫາກເປັນຜູ່ທີ່ມັກດົນຕີສະໄໝເກົ່າອາດຈະ ຄິດອອກເຊິ່ງເຂົາຄົນນີ້ເປັນທັງນັກຮ້ອງ ແລະ ນັກແຕ່ງເພງທີ່ປ່ຽນໂຕເອງມາເຮັດວຽກດ້ານກຳກັບໜັງ ແລະ ເຮັດກ່ຽວກັບວິດີໂອເກມໃນດ້ານ ການພາກສຽງ ແລະ ແຕ່ງເພງໃຫ້ກັບເກມ ເຊັ່ນ : Twisted Metal 3

zombie_2

ສ່ວນເກມ Assassin’s Creed Unity ເປັນເລື່ອງຂອງການປະຕິວັດຝລັ່ງທີ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ເຊິ່ງເຮົາຍັງເປັນນັກຂ້າທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ເພື່ອປົດປ່ອຍເອກະລາດ ໂດຍເກມນີ້ມີກຳນົດການອອກເກມວັນທີ 28 ຕຸລາ 2014 ສາມາດໃຊ້ໃດ້ທັງ Windows PC, Xbox One ແລະ PlayStation 4

ຂໍ້ມູນຈາກ :   Juropy , DealShockers