851576_542451035805370_650283521_n

ເຫັນຫົວຂໍ້ແລ້ວຄົງຄຸ້ນໆກັນວ່າມັນຄົງແມ່ນເຈົ້າດຽວກັນກັບແອັບມື້ຖື  Camera360 ນັ້ນບໍ!
ເຊິ່ງທ່ານຜູ່ເຂົ້າໃຈຖຶກແລ້ວ.  Web Camera360 ສາມາດໃຫ້ເຮົາໄດ້ແຕ່ງຮູບຂອງ
ເຮົາໄດ້ຕາມໃຈໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍຜ່ານຫນ້າເວັບ web.camera360.com ໄດ້
ເລີຍໂດຍທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕັ້ງໃດໆ ໂດຍຫວັງໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ໄດ້ປະສົບການ ການເຂົ້າເຖີງການແຕ່ງ
ຮູບທີ່ງາຍດາຍພ້ອມດ້ວຍແບບ Filter ໃຫ້ແຕ່ງໄດ້ຫລາກຫລາຍຢ່າງຕາມໃຈ.

ພຽງ 2-3 ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆເທົ່ານັ້ນ
1).ກ່ອນອື່ນກໍ່ຕ້ອງເຂົ້າໄປຫນ້າຫລັກຂອງເວັບໄຊ web.camera360.com ຈາກນັ້ນກໍ່ Upload ຮູບທີ່ຕ້ອງການ

000

ເຮົາກໍຈະໄດ້ຮູບທີ່ເຮົາ Upload ມາແລ້ວຕອນນີ້ກໍ່ພ້ອມແລ້ວ

11111

2).ເລືອກ Effect ທີ່ຕ້ອງການ ໂດຍ Web Camera360 ກໍ່ມີ  Filter ໃຫ້ເລືອກກັນຈົນຕາລາຍໄປເລີຍ

22

3). ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍກໍ່ພຽງແຕ່ກົດບັນທືກ ແລະ ຮູບເຮົາກໍ່ພ້ອມ Share ແລ້ວ.

333