WhatsApp_Facebook_Integration_sqa9pz

ຍ​ຸກ​ນີ້​ເປັນ​ຍ​ຸກ​ທີ່​ຜ​ູ່​ຄົນ​ນ​ິ​ຍົມ​ຕິດ​ຕໍ່​ສື່​ສານກັນຜ່ານ​ທາງສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ​ກັນ​​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ  ແລະແນ່ນອນ​ມັນ​ອາດ​ຈ​ະ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ສຳ​ຄັນ​ ທີ່​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຢາກ​ໃຫ້​ມີ​ຄົນ​ຖ້າ​ຊ່​ອງ​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ມ​ູນ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ເຮັດ​ໃຫ້​ທາງ​ຜູ່​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການຫລາຍໆ​ເຈົ້າ ກ​ໍ​​ໄດ້ເຫັນຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ຈ​ຸດ​ນີ້​ ແລ​ະໄດ້​ສ້າງມາ​ດຕ​າຖານ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ຜູ່​ໃຊ້ຂຶ້ນ

WhatsApp ກໍຖື​ໄດ້​ວ່າ​ເປັນ​ແອັບ​ຯ​ສົນທະນາທີ່​ໄດ​້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິ​ຍົມ​ສູ​ງ​ສ​ຸ​ດໃນປັດ​ຈ​ຸ​ບັນ ແລ​ະ​ຕ​ອ​ນ​ນີ້ WhatsApp ໄດ​້​ປ​ະ​ກາດ​ນຳ​ໃຊ້​ລ​ະ​ບົບ​ການ​ເຂົ້າ​ລ​ະ​ຫັດ​ end-to-end ແລ້ວ ໂດຍ​ລະ​ບົບ​ຈ​ະ​ເຮັດ​ວ​ຽກ​ໄດ້​ນັ້ນ ທັງ​ຜ​ູ່ຮັບ​ແລະ​ຜູ່​ສົ່ງ​ຕ້ອງ​​ໃຊ້ WhatsApp ເປັນ​ເວີ​ຊັນ​ລ່າ​ສຸດທີ່​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ອັບ​ເດດ​ວັນ​ທີ່ 31 ມີ​ນາ​ຂຶ້​ນ​ໄປ

whatsapp-e2e-notice.0

ຂໍ້​ມ​ູນ​ທ​ຸກ​ຢ່າ​ງ​ເຊັ່ນ: ຂໍ້​ຄວາມ, ຂໍ້​ຄວາມ​ສຽງ, ພ​າບ, ວິ​ດີ​ໂອ ແລະ​ໄຟລ໌ຕ່າງໆ ບໍ່​ວ່າ​ຈ​ະ​ສື່​ສານ​ແບບ​ກຸ່ມ ຫລື ບ​ຸກ​ຄົນ​ຕໍ່​ບ​ຸກ​ຄົນ ຈ​ະ​ຖືກ​ເຂົ້າ​ລ​ະ​ຫັດ​ທັງ​ຫມົດ ເຊິ່ງ​ທາງ WhatsApp ເອງກ​ໍ​ບໍ່​ສາ​ມາດກວດ​ສອບ​ໄດ້​ວ່າ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ຫຍັງ​​ທີ່ຖື​ກ​ສົ່ງ​ແນ່

ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມກ​ໍ​ໄດ້​ມີ​ຄົນ​ອອກ​ມາສ​ະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄ​ິດ​ເຫັນ​ຢ​ູ່​ສອງ​ກຸ່ມ ກຸ່ມ​ທ​ຳ​ອິດບອກວ່າ​ເຫັນ​ດ​ີ​ນຳ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ລະ​ຫັດ​ຂໍ້ມ​ູນ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້​ອງ​ຂໍ້​ມ​ູນ​ຂອງ​ຜູ່​ໃຊ້ ສ່ວນ​ອີກ​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ເຮັດ​ແບບ​ນີ້​ເປັ​ນ​ການອ​ຳ​ນ​ວຍ​ຄວາມ​ສ​ະ​ດວກ​ໃຫ​້​ຜູ່ກ​ໍ່​ການ​ຮ້າຍໃນ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ສື່​ສານ ເພາະ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດກ​ວດ​ສອບ ຫລື​ດັກ​ຈັບ​ຂ​ໍ້​ມູນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເລີຍ

ສ​ະ​ຫລ​ຸບ​ແລ້ວ ການ​ເຂົ້າ​ລະ​ຫັດ​ຂໍ້​ມູນ​ແບບ​ນີ້​ມັ​ນກ​ໍ​ມີ​ທັງ​ຜົ​ນ​ດີ ແລະຜົ​ນ​ເສຍ ແລ້ວ​ຜ​ູ່​ອ່ານ​ເດ​ຄິດ​​​ວ່າ​ແນວ​ໃດ?