upgrading

ຫລັງຈາກທີ່ Microsoft ໄດ້ປະກາດນະໂຍບາຍບັງຄັບໃຫ້ອັບເດດ Windows 10 ຕອນນີ້ຮູ້ສຶກວ່າເລີ່ມສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຜູ່ໃຊ້ງານແລ້ວ ເຊິ່ງມີຕັ້ງແຕ່ກໍລະນີນ້ອຍໆໄປຫາກໍລະນີໃຫຍ່ໆເຊັ່ນ: ເລື່ອງນີ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ Rami Ismail ຜູ່ຮ່ວມກໍຕັ້ງຂອງ Vlambeer (ບໍລິສັດສ້າງເກມ) ເກືອບຕົກຍົນ ເພາະວ່າອອກຈາກໂຮງແຮມບໍ່ໄດ້.

Ismail ລະບາຍຄວາມຮູ້ສຶກຜ່ານທາງ Twitter ວ່າໃນລະຫວ່າງທີ່ລາວຮີບຮ້ອນໄປສະຫນາມບິນເພາະເຫລືອເວລາອີກຊົ່ວໂມງເຄິ່ງກ່ອນທີ່ເຄື່ອງຊິອອກ ປະກົດວ່າທາງໂຮງແຮມທີ່ Ismail ພັກຢູ່ບໍ່ສາມາດເຊັກເອົາ ອອກໄດ້ຍ້ອນຄອມພິວເຕີທີ່ໂຮງແຮມໃຊ້ງານ ກຳລັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການອັບເປັນ Windows 10 ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາເປັນຊົ່ວໂມງການອັບເດດຈຶ່ງຊິແລ້ວ ແລະຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າການອັບເດດຈະຮຽບຮ້ອຍໃນເວລາຈັກໂມງ

win214

win23

 

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເລື່ອງນີ້ກໍຈົບລົງໄດ້ດ້ວຍດີ ເພາະທາງໂຮງແຮມຍິນດີໃຫ້ລາວຄືນກຸນແຈຫ້ອງ ຂຽນຊື່ ແລະຫມາຍເລກຫ້ອງລົງໃສ່ເຈ້ຍໄວ້ໃຫ້ ໂດຍຈະເຮັດການເຊັກເອົາໃຫ້ຕາມຫລັງໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ນີ້ກໍບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ Windows 10 ສ້າງບັນຫາໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ງານກ່ອນຫນ້ານີ້ກໍມີກໍລະນີຂອງ ລາຍການຂ່າວພາຍາກອນອາກາດທີ່ມີໜ້າຈໍການອັບເດດ Windows 10 ເດັ້ງຂຶ້ນມາໃນຂະນະທີ່ກຳລັງອອກອາກາດຢູ່.