Windows-8.1-600x411Windows 8.1 ມີຊື່ລະຫັດວ່າ Blue ໄດ້ຖືກຢືນຢັນແລ້ວວ່າຈະປ່ອຍອອກມາໃຫ້ລອງໃຊ້ກັນໃນເດືອນ
ມິຖຸນາ 2013 ນີ້ ເຊິ່ງຈະເປັນເວີຊັ່ນ Public Preview. ຜູ່ໃຊ້ຈະສາມາດອັບເດດໄດ້ຜ່ານທາງ Windows
Store. ທາງ Microsoft ກ່າວວ່າການປ່ຽນແປງໃນ Windows 8.1 ແມ່ນຈະອີງຕາມຄຳຕິຊົມຈາກຜູ່ໃຊ້
ໂດຍສະເພາະແມ່ນອັນທີ່ຜູ່ໃຊ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມັນກັບມາທີ່ສຸດ ນັ້ນກໍຄື Start Menu. ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ທາງ
Microsoft ບອກວ່າຍັງວິເຄາະຢູ່ວ່າ ຈະເອົາກັບມາແທ້ຫຼືບໍ່? ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳຂາດ. ຫຼ້າສຸດ Windows
8.1 (Blue) build 9385 ທີ່ຫຼຸດອອກມານັ້ນ ຍັງບໍ່ປາກົດເຫັນການກັບມາຂອງ Start Menu ແຕ່ຢ່າງໃດ.
ແນວໃດກໍຕາມ ໃນ Windows 8.1 ສັງເກດເຫັນວ່າມີຈຸດປ່ຽນທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງຫຼາຍຢ່າງຢູ່ເຊັ່ນ:

• Start Screen ທີ່ດີຂຶ້ນ
• ຄວາມສາມາດໃນການດັດແຕ່ງສີສັນ, theme ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
• ແຜງການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ ສາມາດປັບໄດ້ຜ່ານທາງໂໝດ Metro ເລີຍ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າໄປໂໝດ desktop ເສຍກ່ອນ

ສຸດທ້າຍ Start Menu ແລະ ຄວາມສາມາດ boot ເຂົ້າ desktop ໄດ້ເລີຍ ຈະຖືກໃສ່ລົມໄປໃນ Windows 8.1 ບໍ່? ກໍຕ້ອງຕິດຕາມກັນຕໍ່ໄປ.